Ozolniekos | Notiks mācības kautuvēs strādājošajiem

Datums: 
24. Oktobris, 2020
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrs Ozolniekos

Tiek organizētas mācības par lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi) labturības prasību nodrošināšanu kaušanas un ar to saistīto procesu laikā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē mācības kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstoša  kvalifikācija.

Mācību struktūra: kursu veido divas daļas: teorētiskā un praktiskā. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises laiks un vieta: 24.10.2020. plkst. 10.00 LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.

Pēc teorētiskās daļas sekos praktiskā daļa, kas tiks organizēta citā dienā, tiklīdz būs zināma praktisko nodarbību norises vieta. Rēķini tiks izrakstīti tikai pirms praktiskās daļas.

Galvenās mācību tēmas:

  • Likumdošanas prasības;
  • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Apstākļu radīšana kautuvē, kas samazina stresu;
  • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti;
  • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana;
  • Personāla higiēna;
  • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Kursu maksa: 90,00 eiro (t. sk. PVN).

Lai pieteiktos, jāiesniedz informācija par katru kursa dalībnieku (vārds, uzvārds, personas kods, ar kādām dzīvnieku sugām un iekārtām konkrētajai personai būs jāstrādā) un norēķinu rekvizīti rēķina sagatavošanai.

Pieteikšanās: https://www.mitto.me/2410-kaveji/pieteikties

Informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: