Informatīvais seminārs Alūksnes novada, Apes, Apes un Trapenes pagasta POTENCIĀLAJIEM PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM “LEADER projektu iespējas - sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

Datums: 
4. Oktobris, 2018
Vieta: 
Kultūras centra (Kora zālē)

Informatīvā semināra mērķis: atskatīties uz iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem un ieguldījumu vietējo teritoriju attīstībā un iedzīvotāju vajadzību īstenošanā; sniegt informāciju potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējamām aktivitātēm, nepieciešamo dokumentāciju, pieejamo finansējumu, projektu izstrādāšanas un projektu iesnieguma nosacījumiem atbilstoši biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādātajai Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020. gadam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Plkst. 13.00, ALŪKSNES Kultūras centra (Kora zālē), Brūža iela 7, Alūksne.

Darba kārtībā:
1. Atskats uz īstenotajiem LEADER projektiem, kas saistīts ar Stratēģijas vidustermiņa novērtējumu.
2. Biedrības “Alūksnes lauku partnerības” informācija par plānotajiem atbalsta virzieniem, MK noteikumu nosacījumiem, atlases kārtību, u.c.
3. Diskusijas, atbildes uz pasākuma dalībnieku jautājumiem.

Pieteikšanās un sīkāka informācija zvanot pa tālruni 26330477 vai
rakstot uz e-pastu: santa.harjoozolina@gmail.com

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (Sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2.apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros turpina Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam īstenošanu.
Kopējais projektiem pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – 1 071 185, 78 EUR, tajā skaitā 521 059,49 EUR (48,6%) sabiedriska labuma projektiem.

Kontaktinformācija: 
Santa Harjo-Ozoliņa, mob. 26330477, e-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com
Reģions filtram: