Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai Ozolniekos

Datums: 
1. Februāris, 2016
Vieta: 
LLKC centrs

LLKC Ozolniekos februārī tiks rīkotas apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem apliecības iegūšanai.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, vienlaikus uz pieciem gadiem iegūst augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora statusu.

Mācību norises vieta: apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 1., 2., 3. februāris

Galvenās apmācību tēmas:

Augu aizsardzības jēdziens;

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija;

Integrētā augu aizsardzība, profilakse;

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski; Viltojumu identificēšana;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm)

Kursu maksa: 80 eiro (t.sk. PVN)

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts:rudite.sanzarevska@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts:rudite.sanzarevska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: