Gulbenes novada Iedzīvotāju forums - Lizums

Datums: 
26. Marts, 2015
Vieta: 
Lizuma kultūras nams

Biedrība „Sateka” rīko Gulbenes novada pirmo Iedzīvotāju forumu, lai paši iedzīvotāji uzņemtos iniciatīvu un uzlabotu savas dzīves kvalitāti papildus tam, ko piedāvā pašvaldība.

 

Iedzīvotāju forums notiks 8. aprīlī Gulbenē, bet pirms tam, no 17. februāra līdz 1. aprīlim risināsies pagastu apkaimes darbnīcas, kurās pagastu ļaudis varēs pulcēties, lai jau pirms tam rosinātu idejas, kuras varētu īstenot, sakārtojot apkārtējo vidi, organizējot dažādus pasākumus u. c.

 

Kas ir iedzīvotāju forums?

 

Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju saiets, kura laikā viņi kopā vērtē pagasta, novada un savas dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par izmaiņām, ko vēlas īstenot jau tuvākajā nākotnē un vienojas par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt. Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt konkrētā novada un apkaimes iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā piedalās dažādas sabiedrības grupas, kopīgi nosakot vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveidojot darba grupas to realizēšanai. Iedzīvotāju foruma gala ziņojumā tiek apkopoti visi forumā paustie viedokļi. Tā rīkošanā tiek iesaistīti pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām, visas aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.

 

Galvenie iemesli iedzīvotāju foruma rīkošanai ir:

* tas ir viens no iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas modeļiem, lai paši uzņemtos iniciatīvu un uzlabotu savas dzīves kvalitāti papildus tam, ko piedāvā pašvaldība;

* tas ir veids, kā iedzīvotāji, NVO , pašvaldība un uzņēmēji var sadarboties;

* tas veicina uz inovatīvu, radošu un nestandarta pieeju meklēšanu problēmu risināšanā;

* tas kalpo kā efektīvs veids sabiedrības viedokļa apzināšanai;

* iedzīvotāji veido darba grupas, lai īstenotu pašu izvirzītās svarīgākās prioritātes vai problēmas;

* tā rezultāti dod ilgtermiņa ietekmi vietējās sabiedrības attīstībai kopumā;

* tas veicina iedzīvotājus iesaistīties vietējā labdarībā, ziedojot laiku, naudu, zināšanas un citus  resursus vietēji svarīgu mērķu sasniegšanā.

 

Foruma uzdevumi ir:

* apzināt apkaimes priekšrocības, problēmas un attīstības prioritātes;

* panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem;

* izveidot darba grupas iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai panāktu problēmu risinājumus, realizētu konkrētus projektus, aktivitātes.

 

Iedzīvotāji, esiet aktīvi un piedalieties sava pagasta apkaimes darbnīcās, jo no mums pašiem ir atkarīgs, kādu mēs kopā veidosim savu ciemu, pagastu un  novadu!

 

Apkaimes darbnīcas notiks:

Līgo pagasta apkaimes darbnīca

17.02.2015.

11.00

Līgo pagasta kultūras nams

Rankas pagasta apkaimes darbnīca

19.02.2015.

11.00

Rankas pagasta kultūras nams

Tirzas pagasta apkaimes darbnīca

24.02.2015.

14.00

Tirzas pagasta kultūras nams

Gulbenes pilsētas apkaimes darbnīca

26.02.2015.

11.00

Ābeļu ielā 2, 3.stāva zāle, Gulbene

Beļavas pagasta apkaimes darbnīca

03.03.2015.

11.00

Beļavas pagasta Tautas nams

Daukstu pagasta apkaimes darbnīca

05.03.2015.

11.00

Staru kultūras nams

Druvienas pagasta apkaimes darbnīca

10.03.2015.

15.00

Druvienas pamatskolas zāle

Galgauskas pagasta apkaimes darbnīca

12.03.2015.

11.00

Galgauskas kultūras nams

Litenes pagasta apkaimes darbnīca

17.03.2015.

17.30

Litenes pagasta Tautas nama Mazā zāle

Stradu pagasta apkaimes darbnīca

19.03.2015.

17.30

Stāķu pamatskolas aktu zāle

Jaungulbenes pagasta apkaimes darbnīca

24.03.2015.

17.30

Jaungulbenes pagasta kultūras nams

Lizuma pagasta apkaimes darbnīca

26.03.2015.

17.30

Lizuma kultūras nams

Stāmerienas pagasta apkaimes darbnīca

31.03.2015.

15.00

Stāmerienas pagasta pārvaldes zāle

Lejasciema pagasta apkaimes darbnīca

01.04.2015.

17.30

Lejasciema Kultūras nams

 

 

Gulbenes novada 1. Iedzīvotāju forums notiks 2015. gada 8. aprīlī plkst. 10.00, Gulbenes Kultūras centrā, O. Kalpaka ielā 60, Gulbenē, kurā piedalīsies Gulbenes novada iedzīvotāji.

 

Gulbenes novada 1. Iedzīvotāju foruma darbs tiks organizēts darba grupās, lai, radoši strādājot, kopīgi spētu atrast pēc iespējas vairāk oriģinālu risinājumu aktuālām problēmām. Aicinām katru, kuram ir idejas un vēlme darboties, piedalīties, kopīgi domāt par to, kā uzlabot sociālo situāciju novadā, kāda ir pašvaldības, uzņēmēju un NVO sadarbība, kādas ir izglītības iespējas novadā, kā novadā attīstās uzņēmējdarbība, kas jauns ir kultūras, sporta un atpūtas jomā, kādas iespējas ir jauniešiem novadā, kā organizēt viņu brīvā laika saturīgāku pavadīšanu, kas risināms vides un drošības jomā, tūrisma attīstības iespējas novadā.

Iedzīvotāju foruma noslēgumā dalībniekus iepriecinās neliels muzikāls priekšnesums.

Biedrība „SATEKA” īsteno Borisa un Ināras Teterevu fonda apstiprināto projektu:

„Apkaimes darbnīcas un iedzīvotāju forums Gulbenes novadā”.

 

Daiga Gargurne,
biedrības „Sateka” koordinatore

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
afisa_apkaimes_darbnica_lizums.pdf254.71 KB
Reģions filtram: