Viļānu novads | Bezmaksas Wi-Fi punkti

Datums: 
21. Aprīlis, 2021 līdz 21. Aprīlis, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Viļānu novads
Nozare: 

2018. gada pavasarī Viļānu novada pašvaldība atsaucās Eiropas Komisijas aicinājumam iesniegt pieteikumu projektu konkursa “Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU” 1. kārtā. Un jau 2019. gada janvārī tika parakstīts dotācijas nolīgums ar Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (INEA) par finansējuma saņemšanu, t.s. kuponu ("vaučeri") 15 000 EUR vērtībā, lai Viļānu novadā varētu ierīkot publisko bezvadu interneta tīklāju.

Pirmais uzdevums bija izraudzīties sabiedriskās dzīves centrus, kuros varētu ierīkot WiFi4EU tīklāju un kur tā vēl nav, lai iedzīvotājiem un viesiem nodrošinātu kvalitatīvu bezvadu interneta piedāvājumu. Otrais uzdevumus bija uzrunāt potenciālos Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumus, kuri nodrošinātu bezvadu tīklāja ierīkošanu vietās, bezmaksas. Pašvaldība izmantoja WiFi4EU portālā reģistrētos uzņēmumus un jau 2020. gada aprīlī tika noslēgts līgums par darbu veikšanu.

Pateicoties finansējumam Viļānos, Dekšārēs un Sokolkos tagad ir ierīkoti 15 bezmaksas Wi-Fi punkti gan publiskās iekštelpās, gan ārtelpās: dabas draugu radošajā pētniecības centrā “Dadzis”, kultūras namā un bibliotēkā, pagastu administrācijas ēkās, Lakstīgalu saliņā, pie stadiona un aktīvās atpūtas laukuma “ALA” teritorijā. Šī iniciatīva palīdz veicināt tūrisma nozares attīstību un palielina vietējo sabiedrisko pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas un ienākumiem. WiFi4EU punktos interneta pieslēgumam parole nav nepieciešama.

Visas WiFi tīklājā ierīkošanas izmaksas tika segtas no WiFi4EU projektam piešķirtā Eiropas komisijas finansējuma. Pašvaldība šobrīd nodrošina finansējumu interneta abonementam un aprīkojuma uzturēšanai, lai vismaz trīs gadus pēc tīkla ierīkošanas iedzīvotājiem un viesiem bez maksas piedāvātu augstas kvalitātes bezvadu internetu.

Kontaktinformācija: 
Viļānu novada pašvaldība
Reģions filtram: