Jaunumi

Lai saprastu, vai un kā Latvijā iespējams sasniegt ambiciozo mērķi – 2030. gadā 30% no lauksaimniecības zemēm un 30% no publiskā sektora pārtikas iepirkumiem ir bioloģiski – 14.

LLKC Preiļu birojā mācības “Laukiem būt!” aizvadītas veiksmīgi, un nu jauniešiem vien atlicis startēt konkursā. Macības šogad īpašas ar to, ka tās norisinājās tiešsaites platformā Zoom un sniedza iespēju piedalīties arī tiem jauniešiem, kuri to nevarētu darīt klātienē.

LLKC Kuldīgas birojs organizēja piecu dienu mācības “Laukiem būt!” jauniešiem vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Ar degsmi un aizrautību jaunie uzņēmēji stāstīja par savām iecerēm, ar kurām vēlas saistīt dzīvi laukos, prezentējot idejas desmitajā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Laukiem būt!” Lielākā daļa biznesa ideju laukos saistītas ar atpūtu pie dabas, naktsmītņu izvei

Jau desmito gadu Limbažu birojā jauniešiem bija iespēja piedalīties mācībās “Laukiem būt!”, lai gūtu jaunas zināšanas, pieredzi un iedrošinājumu savas idejas īstenošanā.

LLKC Balvu konsultāciju birojs 2. un 3. novembrī organizēja tiešsaistes seminārus Zoom platformā, kuros interesentiem bija iespēja klausīties tēmas par bioloģisko dārzeņkopību.

Ir ierasts, ka rudenī organizē izglītojošos seminārus, jo tad lauksaimniekiem liela daļa svarīgāko darbu apdarīti, un ir laiks apgūt zināšanas. Arī aitkopība ir sezonāla lopkopības nozare, un šis ir īstais brīdis pirms jaunā darba cēliena nostiprināt zināšanas un apgūt jaunas.

LLKC rīkotās mācības lauku jauniešiem, kuras 15. oktobrī vienlaikus sākās 26 birojos visā Latvijā, noslēgušās. Jēkabpils birojā tām bija pieteikušies 14, bet apliecinājumus par piedalīšanos mācību programmā “Laukiem būt!” saņēma 12 jaunieši.

Tuvojoties gada nogalei, kad visi lauka darbi ir veiksmīgi pabeigti, ir radies vairāk laika pievērsties teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanai vai papildināšanai. Bagātīgi sniegotajā 6.

Neskatoties uz pasaulē šobrīd valdošajiem pandēmijas apstākļiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs nu jau desmito gadu šoruden organizēja intensīvas uzņēmējdarbības mācības jauniešiem vecumā līdz 40 gadiem, pēc kuru pabeigšanas tiek dota iespēja piedalīties uzņēmējdarbības ideju ko

Lapas