Jaunumi

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra numurā saruna ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani par procesiem nozarē, kas saistīti ar strauji augošajām ražošanas izmaksām, iepirkuma cenām galvenajām lauksaimniecības precēm, kā arī neskaidrību, k

Viesturu pagasta “Padegās” saimnieko stipra un skaista ģimene. Sandra un Artis Icaki, Aelita, Kristaps, Ralfs un Gusts Dubovski.  Lauksaimnieciskā ražošana te iesākās 2014.

LLKC Talsu birojā novembrī aizsākās apmācības jaunajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Kādu atbalstu un ar kādiem nosacījumiem paredz Zemkopības ministrijas  sagatavotais Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskais plāns, par to žurnāla decembra izdevumā. Tiešajiem maksājumiem 2021.–2027.

Dobeles novada Penkules pagastā kopš 2020. gada pavasara darbojas biedrība ar sabiedriskā labuma statusu „Penkulē atver durvis”.

Zemnieku saimniecība “Sproģi” atrodas Kurzemē – Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā. Saimniecība nav liela, apsaimnieko 71,54 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.  Galvenie kultūraugi, ko audzē saimniecība, ir ziemas kvieši, ziemas rapsis, vasaras mieži un zemenes.

Lai saprastu, vai un kā Latvijā iespējams sasniegt ambiciozo mērķi – 2030. gadā 30% no lauksaimniecības zemēm un 30% no publiskā sektora pārtikas iepirkumiem ir bioloģiski – 14.

LLKC Preiļu birojā mācības “Laukiem būt!” aizvadītas veiksmīgi, un nu jauniešiem vien atlicis startēt konkursā. Macības šogad īpašas ar to, ka tās norisinājās tiešsaites platformā Zoom un sniedza iespēju piedalīties arī tiem jauniešiem, kuri to nevarētu darīt klātienē.

LLKC Kuldīgas birojs organizēja piecu dienu mācības “Laukiem būt!” jauniešiem vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Ar degsmi un aizrautību jaunie uzņēmēji stāstīja par savām iecerēm, ar kurām vēlas saistīt dzīvi laukos, prezentējot idejas desmitajā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Laukiem būt!” Lielākā daļa biznesa ideju laukos saistītas ar atpūtu pie dabas, naktsmītņu izvei

Lapas