Jaunumi

Lai pārrunātu aktualitātes lauksaimniecībā, augļkopībā un stādu audzēšanā, kā arī izvērtētu padarīto,  22.aprīlī Latvijas dārzkopji aicināti uz Dārzkopības gada konferenci.

Kopš 2016. gada Latvija ir pasaules bagātāko valstu klubiņā – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, kas pazīstama pēc tās angliskās abreviatūras OECD.

Ilze un Aivars Šefanovski, bioloģiskie saimnieki pēc pārliecības, apsaimnieko nelielu govju ganāmpulku bioloģiski vērtīgās pļavās un iztiek no pašražotās produkcijas pārdošanas tirgos.

Ilze un Aivars Šefanovski

“Krustakroga” dārzniecība netālu no Neretas centra jau tagad pircējiem piedāvā bagātīgu krāšņumaugu stādu klāstu.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurs.  Tajā iepazīstinām ar konkursa “Laukiem būt!” šīs sezonas uzvarētājiem un viņu pieteiktajām idejām.

Lai veicinātu skolu jauniešu informētību par iespējām jau pēc 9.

Rēzeknes un Ludzas konsultāciju biroji rīko atvērto durvju dienas tiešsaistē. Rēzeknē pasākums norisināsies 30. martā, bet Ludzā – 31. martā.

Žurnāla marta numura aktuālā tēma – finansējuma pieejamība.

Iznācis informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” marta numurs.  Tajā, pievienojot uzskatāmas tabulas, publicēts tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2020. gadu, kas tapis, pamatojoties uz novadu lauku attīstības konsultantu iesūtīto informāciju.

Februāra beigās sākās LLKC Talsu konsultāciju biroja organizētās mācības par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu jaukta tipa saimniecībās. Jau par tradīciju kļuvusi šo kursu organizēšana Talsu birojā, un daudzus gadus pēc kārtas tos rīkojam.

Lapas