Jaunumi

Deviņdesmito gadu sākumā Skaistas pagastā tika nodibināta zemnieku saimniecība ,,Druviņi”. Tās īpašnieks Ernests Miļevskis saimniecības attīstību uzsāka ar septiņām slaucamām govīm. Pašreiz saimniecībā ir 360 slaucamas govis un 360 teles.

Ērgļu novada uzņēmēji Gunārs un Artūrs Vīganti ir apņēmības pilni pierādīt, ka ir izdevīgi gaļas lopus izaudzēt, nobarot un realizēt tirgū pašiem.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurs.

Auces novada Vecauces pagasta LLU MPS “Vecauce” 20. septembrī notiks fermu dienas seminārs piena lopkopībā “Dažādas izcelsmes slaucamo govju piena produktivitātes un atražošanas rādītāju analīze.”

Darba kārtība:

Pirmā daļa: 

Raunā 18. augustā norisinājās pirmais festivāls “Ķiploks”. Pasākuma idejas autores ir SIA “Latvijas ķiploks” saimnieces Sintija Rude un Inese Krūklīte, kuras domu par ķiploku festivālu lolojušas jau gadiem.

Lai izprastu pilnvērtīgas ēdināšanas nozīmi piena lopkopības saimniecībās, Zālēdāju projekta ietvaros tika veikts izmēģinājums par precīzas ēdināšanas nozīmi slaucamo govju ganāmpulkā un urīnvielu kā proteīnu izmantošanas ietekmējošu faktoru.

Lapas