Lauku Lapa Nr.1 (178)

2020. gada janvāra „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

Ar zināšanām un līdzsvarotu attīstību uz dzīviem laukiem;
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” decembra numurā;
“Novada Garšas” aktualitātes;
Nodokļu likmes un cita svarīga informācija par nodokļiem 2020. gadā;
Kooperatīva un klasiskā uzņēmuma atšķirības;
Kādas degvielas tvertnes jādeklarē VID?
Miera periods augļu dārzā;
Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos;
Augu maiņas nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā;
Mežs un mežkopība mainīgajā klimatā;
Briseles gaiteņos:
Vienojas par reģenerētā ūdens izmantošanu,
ES padome aicina saglabāt biodaudzveidību,
Biškopības uzplaukums ES;
Maize – pamats, saknes un stabilitāte.

„Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Kategorijas: