„Lauku Lapa” Nr. 8 (185)

2020. gada augusta „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

Saglabājas cerības uz labu ziemāju ražu;
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija numurā;
Notiek LLKC akcija “Atklāj Novada Garšu!”;
Dažas atbildes saistībā ar sezonas laukstrādnieku nodokli;
Noskaidro sava īpašuma projektēto kadastrālo vērtību 2020. gadam;|
Sezonai aktuālo kaitēkļu un slimību izplatība augļu dārzos;
Vasarā nepieciešamā augļu koku un ogulāju veidošana;
Lauberes puses siera tradīcijas;
Laiks apsekot un kopt jaunaudzes;
Briseles gaiteņos:
Iezīmē daudzgadu budžetu laukiem,
ES ražas prognozes – pagaidām pozitīvas,
Atbalsts mežsaimnieku kooperatīviem;
A. Čāmāns – saimnieks savā zemē.

 “Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Kategorijas: