Lauku Lapa Nr. 5 (170)

2019. gada maija „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas: 

 • Lauksaimiecība: sasniegtais un izaicinājumi nākotnei;
 • Žurnāla “Latvijas Lopkopis” aprīļa numurā;
 • “Novada Garša” aicina – atnāc, atklāj, iemīli!
 • Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai;
 • Pieņemti svarīgi grozījumi likumos;
 • Nīderlandē saražotajam cenšas radīt pievienoto vērtību;
 • Ūdens resursi augu vajadzību nodrošināšanai;
 • Māris Skujiņš vēlas īstenot biznesa ideju Līgatnē;
 • Kompensācijas par saimnieciskās darbības aprobežojumiem;
 • Ozolu akūtā kalšana – jauna slimība Latvijā;
 • Altum garantija – labs palīgs bankas kredīta saņemšanai;
 • Gards siers un vieda saimniece – piemājas saimniecība “Sniķeri”.

„Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Kategorijas: