Zivsaimniecības rīcības programma 2021.-2027. gadam pieejama apspriešanai

PielikumiPrint

Aprīlī sabiedrība tiek aicināta iesaistīties “Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam” apspriešanā, kas paredz pasākumus zvejniecības, piekrastes teritoriju, akvakultūras un citu ar zivsaimniecības nozari saistītu pasākumu finansēšanai ar kopējo summu 192,7 miljoni eiro.

Par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu LLKC un Zemkopības ministrijas (ZM) rīkotajā tiešsaistes konferencē par rīcības programmas sniegtajām iespējām, kas notika 31. martā, informēja ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. Apspriešana plānota visu aprīli, lai jau maijā vai jūnijā programmu varētu iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijā (EK) – īsi pēc tam, kad EK būs apstiprinājusi regulu par Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fondu (EJZAF).

Šajā periodā Latvijai zivsaimniecības nozarei no EJZAF pieejamais finansējums plānots par 11 miljoniem eiro lielāks nekā iepriekšējā un kopumā būs 192,7 miljoni eiro, tiesa pieaugums panākts ar Latvijas valsts budžeta līdzfinansējuma palielināšanu. Lielākā finansējuma daļa – 87 miljoni eiro – plānota uzņēmējdarbības konkurētspējas un dzīvotspējas uzlabošanai. Lielāks finansējums nekā iepriekš (42,6 milj. eiro) plānots vietējo rīcības grupu projektu īstenošanai. Saskaņā ar EK nosacījumiem lielāks finansējums jāparedz zvejas kontroles un datu vākšanai (28,2 milj. eiro). Atbilstoši ES Zaļā kursa pamantnostādnēm 18 miljoni eiro būs jāizlieto vides un biodaudzveidības saglabāšanas pasākumiem. Zvejas darbību pārtraukšanai tiks atlicināti 5 miljoni eiro, bet neparedzamiem ārkārtas pasākumiem – 2,5 miloni eiro.

Lai arī rīcības programmā saglabāti līdzšinējie zivsaimiecības atbalsta pasākumi, tajā ieviesti arī jauni. N. Riekstiņš akcentē, ka līdz ar marta beigās EK publiskoto Rīcības programmu bioloģiskās ražošanas attīstībai arī Latvija nopietnu uzsvaru liks uz akvakultūras, jo īpaši bioloģiskās, attīstīšanu, kam ir labs potenciālas zivju produkcijas piedāvāšanai tirgū, kur līdz ar ierobežojumiem jūras zvejniecībā samazinās savvaļas zivju piedāvājums. Savukārt piekrastē jauns un ļoti gaidīts pasākums, kāds līdz šim vēl nav bijis, ir atbalsts biznesa plānu īstenošanai, kas paredz līdz 30 tūkstošiem eiro grantu piešķiršanu piekrastē īstenotajiem projektiem.

Līdz ar rīcības programmas iesniegšanu EK, ZM Zivsaimniecības departaments uzsāks arī tā īstenošanai nepieciešamo Ministru kabineta noteikumu izstrādi, kas tiks veikts, konsultējoties ar nozares pārstāvjiem, kā arī LLKC, kura atbalstam būs būtiska loma vairāku rīcības plāna pasākuma īstenošanā.

Aicinām nozares pārstāvjus piedalīties rīcības plāna apspriešanā, tas pieejams https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/eiropas-jurlietu-un-zivsaimniecibas-fonda-atbalsts-2021-2027?nid=2970#jump

ZM Zivsaimniecības departamenta prezentācija par rīcības plānu skatīt pielikumā.

Konferences/diskusijas video ieraksts https://youtu.be/uk3YBX6srbA

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru