Zināšanu pārneses pasākumi akvakultūrā

GalerijaPrint

Zinātniskā institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centrs (APIIC) informē par plānotajiem zināšanu pārneses pasākumiem akvakultūras speciālistiem un citiem interesentiem.

EJZAF projekta Nr. 23-00-U2021402-000001 “Zinātniskā institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības, izglītības un inovāciju centra zināšanu pārnese akvakultūrā” ietvaros APIIC īsteno apmācības, seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus un individuālās konsultācijas no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Projekta ietvaros ir plānoti (-as):

  • trīs dienu apmācības par karpu pavairošanu, audzēšanu un slimībām ar Čehijas Republikas ekspertu piedalīšanos (pasākuma norises vieta – APIIC, norises laiks – 2024. gada 12. līdz 14. marts);
  • pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehijas Republiku no 2024. gada 3. marta līdz 8. martam;
  • pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju no 2024. gada 2. aprīļa līdz 5. aprīlim;
  • semināri “Zivju audzēšanas iespējas, zivju veselība un labturība, zivju ārstēšana un profilakse, biodrošība zivju audzētavās” (2024. gada aprīlī Cēsīs, jūlijā Kuldīgā un septembrī APIIC);
  • seminārs “Zivju audzēšanas iespējas, pieredze un prakse dažādās audzēšanas sistēmās, zivju veselība un labturība” 2024. gada augustā APIIC;
  • piecas individuālās konsultācijas “Ekonomiski pamatota zivju audzēšana, uzņēmumu ekonomiskā analīze, produkcijas pārdošana, mārketings, jaunu uzņēmumu radīšana” (organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs);
  • individuālās konsultācijas par zivjēdājdzīvniekiem akvakultūrā    no 2024. gada jūnija līdz septembrim.

Līdz martam ir noslēgušies sekojoši pasākumi: seminārs “Bioloģiskā akvakultūra un saistošie normatīvie akti” (novembris), trīs dienu apmācības par zivju audzēšanu RAS (februāris) un produkcijas sagatavošanas procesiem realizācijai ar Somijas ekspertu piedalīšanos (februāris), kā arī seminārs LBTU veterinārmedicīnas fakultātes studentiem “Zivju audzēšanas iespējas, pieredze un prakse dažādās audzēšanas sistēmās, zivju veselība un labturība”. Trīs dienu apmācības guva ļoti lielu interesi, pasākumā piedalījās vairāk nekā 25 dalībnieki. Semināra un apmācību lekciju materiāli ir pieejami institūta “BIOR” oficiālajā tīmekļa vietnē (www.bior.lv).

Lai regulāri saņemtu informāciju par institūta “BIOR” gaidāmajiem akvakultūras pasākumiem, lūdzam atsūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu zanna.bertaite@bior.lv (vārds uzvārds, e-pasts).

Pasākumu mērķis ir akvakultūras saimniecību vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana, to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, kā arī citu interesentu zināšanu paaugstināšana. Konsultāciju saņēmējiem tiek piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavās “Tome”, “Kārļi”, “Pelči”, “Dole”, kā arī Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centrā, institūta laboratorijās un citās tā nodaļās.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 142 701,11 EUR, kur EJZAF finansējums tiek nodrošināts 133 723,57 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Žanna Bertaite,
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta

“BIOR” Zivju resursu pētniecības departaments

Foto galerija: 

Pievienot komentāru