Viesojoties pie piekrastes zvejniekiem Bērzciemā

GalerijaPrint

Vēl 2022. gada nogalē Liepājas un Dienvidkurzemes zvejnieki devas mazā pieredzes apmaiņas braucienā uz Bērzciema pusi, kur tikās ar biedrības “Mazjūras zvejnieki” pārstāvjiem, un viesojās zvejnieku sētā “Dieniņas”, kur augstu godā ceļ piekrastes zvejniecības vēsturi un tradīcijas.

Kopības būtība un spēks

Biedrība “Mazjūras zvejnieki” ir izveidota pirms diviem gadiem ar mērķi saglabāt, aizstāvēt un popularizēt piekrastes zvejas tradīcijas, veicināt paaudžu maiņu piekrastes zvejniecībā, kā arī veicināt sadarbību ar pārējiem piekrastes zvejniekiem un uzņēmējiem.

Bērzciemā mūs viesmīlīgi uzņēma biedrības vadītājs, zvejnieks vairākās paaudzēs, Andris Cīrulis un jauns un enerģisks zvejnieks Jurģis Elsons, kuram zvejniecība ir sirdslieta. Biedrības veidošana nav bijusi viegla, bet laiks parāda – lai atrastu kopīgu valodu, nepieciešams zvejniekus savest kopā. Ļoti svarīgas ir satikšanās un izrunāšanās, tieši tāpēc biedrība ir atvērta jauniem biedriem.

Bērzciema zvejnieki zvejo gan jūrā, gan tepat esošajā Engures ezerā. Kā atzīst zvejnieki, lai arī Baltijas jūra ir viena un tā pati, tomēr zvejas ikdiena atšķiras, piemēram, zvejas rīkiem ir savas nianses un liela nozīme valdošā vēja virzienam.

Tajā pašā laikā, neatkarīgi no zvejas vietas, kopīgā ir daudz vairāk, un viegli var atrast kopīgu sarunas tematu – zvejas rīki, tīkli un to iegādes iespējas; zivju nozvejas limiti un apjomi; zivju cenas un realizācijas iespējas; roņu radītie postījumi un iespējas mazināt to radītos zaudējumus; atbalsta iespējas piekrastes zvejniecībai un darbības dažādošanai, jo zvejniecība ir izteikti sezonāla; zvejnieku skaita samazināšanās, paaudžu nomaiņa un jauno zvejnieku ienākšana nozarē; kaimiņvalstu pieredze; sadarbība ar pašvaldībām, valsts institūcijām un vietējām rīcības grupām, kā arī daudzas citas lietas.

Bērzciema vērtība – cilvēks

Bērzciems ir sens lībiešu zvejniekciems, kura nosaukums “Behrsezem” parādās kādā 1747. gada kartē. Tā ir unikāla vieta starp jūru un Engures ezeru.  

Tikšanās laikā apmeklējām Bērzciema lagūnā esošo seno zvejnieku šķūni – Tarotavu, kas patlaban ir lieliska svinību un atpūtas vieta, naktsmītne, un pie kuras ir labiekārtotas telšu vietas un autostāvvieta. Turpmāko attīstības iespēju šajā vietā vēl ir daudz.

Vēsturiski tā ir bijusi ļoti nozīmīga vieta vietējiem Bērzciema iedzīvotājiem, jo te ir bijusi laivu piestātne, kur atradušās zvejnieku laivas, vesti ārā zivju lomi. Tarotava bija pilna galdiem, pie kuriem strādājušas vairākas brigādes un tarojušas zivis, t. i., ņēmuši zivis ārā no tīkla. Pēc vēstures liecībām, 1921. gadā Bērzciemā bijis 31 zvejnieks. Te ir izaugusi ne viena vien zvejnieku paaudze, ko spilgti ar savu pieredzi un stāstījumu raksturoja zvejnieku sētas “Dieniņas” saimniece Iveta Celkarte.

Turpat pie Tarotavas siltos laika apstākļos tiek uzlikta koka laipa, kuru iegādājās pašvaldība ar vietējās rīcības grupas “Partnerības laukiem un jūrai”, Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Savienības fondu atbalstu. Laipa uzstādīta ar mērķi nodrošināt piekļuvi jūrai ar niedrēm aizaugušajā piekrastes teritorijā. Ciemata iedzīvotājiem, uzņēmējiem un arī zvejniekiem nozīmīga ir 2023. gada pirmajā pusē sen lolotas ieceres īstenošana – vēsturiskās ostas un izejas uz jūru daļēja attīrīšana no apauguma un laipiņu ierīkošana gar malām.

Bērzciemā ļoti īpaša vieta ir zvejnieku sēta “Dieniņas”, kurā tiek piedāvātas lustes pie jūras un sētā, stāsti un izdarības, tēvutēvu zvejas metodes, riktīga zivju izēšanās, naktsmītne un iespēja iegādāties zivis un to produkciju. Šeit mūs viesmīlīgi sagaidīja Iveta Celkarte, kura ļoti lepojas ar dzimto vietu un ikvienam viesim ļauj izjust tās īpašo auru. Vēl tagad, pārlasot saimniecības mājaslapā atrodamo teikumu – Mērķs i' tāds - ...,ka no to mirkl', kad Jūs mān ieraug', līdz tam mirklim, ka Jūs laiž prom, ...lai Jums bišķītiņ' sirdē paliek sajūt...,  ka ir bijs it kā tāds neliels ceļojums laikā! – pārņem iekšēja sajūta, ka patiesi šos vārdus izjutam un novēlām izjust ikvienam.

Atvadoties un pateicoties par viesmīlību Ivetai Celkartei un Andrim Cīrulim, nerimst pārliecība, ka ikvienas pilsētas un ciemata patiesā vērtība ir cilvēki, kuri dzīvo noteiktā vietā, godā ceļ to, kas ir bijis un skatās uz nākotnes iespējām.

Novēlējums

Pavadot veco gadu un sagaidot jauno, novēlām laimīgu un saticīgu 2023. gadu, lai kopīgiem spēkiem un vienoti spējam godā celt piekrastes zvejnieku tradīcijas un radīt apstākļus, lai piekraste kļūtu arvien spēcīgāka.

Pieredzes apmaiņas brauciens notika Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Aleksejs Kačanovs,
LLKC Liepājas biroja vadītājs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru