Vidzemnieku pieredzē ielūkojoties

GalerijaPrint

LLKC Talsu konsultāciju birojs 17. septembrī organizēja pieredzes apmaiņas braucienu  ZST pasākumā “Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Eiropas valstīs”, lai  iepazītos ar zivju dīķu ierīkošanu un dažādu zivju audzēšanas metodēm Cēsu pusē.

Pirmo apmeklējām Daiņa Vārnas saimniecību Nītaures pagastā, kur tiek apsaimniekoti pieci dīķi ar kopējo platību 8,0 ha. Patlaban saimnieks ierīko vēl vienu zivju dīķi. Saimniecībā tiek audzētas karpas un 0,25 ha lielā platībā ierīkots demonstrējums. Tajā vēlas noskaidrot zivju pieaugumu noteiktā laika periodā attiecībā pret izbaroto barības daudzumu. Demonstrējuma dīķis aprīkots ar tīklu, kas nodrošina aizsardzību pret zivju gārņa un pārējo zivjēdāju putnu uzbrukumiem zivīm, tas nosedz visu ūdens virsmu. Dīķi norobežo elektriskais gans, kas nodrošina aizsardzību no ūdriem un ūdelēm. Zivju piebarošanai izmanto pendeļveida barotavas. Tiek lietota Vācijā ražotā barība, tā satur vairāk proteīna. Līdz šim brīdim saimnieks nav akcentējis zivju pārdošanu, jo lielāko uzsvaru licis uz vides sakārtošanu un ainavas veidošanu ap savu dzīvesvietu. Šogad šai nodarbei pievērsies daudz nopietnāk, jo ieguldīti līdzekļi zivju barošanai. Šajā saimniecībā varējām vērot dažāda veida meniķus, kurus  saimnieks izgatavo pats saviem spēkiem.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Veselavas pagasta zemnieku saimniecību “Brīvnieki”, kur saimnieko kolorītais un atsaucīgais Andris Actiņš. Esam ieradušies pašā Vidzemes centrā, tā Andris piekodina. Šajā saimniecībā ir 27 dīķi ar kopējo platību 11,5 ha. Šeit audzē karpas, līņus, karūsas un līdakas. Šī ir pauguraina apkārtne, kā radīta zivju dīķu ierīkošanai. Saimniecībā dīķi ierīkoti pēc kaskāžu principa, kas var būt mazliet apgrūtinoši   nozvejas laikā, jo dīķu nolaišana jāsāk no apakšas. Ūdeni dīķos nodrošina apkārtnē esošās mazās upīte un tērces. Izrādot saimniecību, Andris iesmej, tas man viss tā vairāk hobija līmenī, iesākts un jāturpina vien ir. Visās vietās, kurp vien dodamies, uz mums noraugās pūces, it kā vērojot mūs, bet varbūt arī sargājot dīķus un saimniecību kopumā. Andris piebilst, tās man skaistuma simbols. Vērojam meniķus, kuri ierīkoti senāk, un skatām jaunākus. Vēlot lielus lomus un labu veselību Andrim, dodamies uz mūsu šīs dienas noslēguma saimniecību Dzērbenes pagastā.

Mūs sagaida Raivis Apsītis, SIA “Verbus” īpašnieks. Šajā saimniecībā mēs esam pirmie viesi. Saimniecība pirmos dīķus ierīkoja 2003. gadā, tā pamazām dīķu saimniecībā ierīkoti 6 dīķi  ar kopējo platību 5,0 ha. Atšķirībā no iepriekš redzētajām saimniecībām, šajā kā ūdens iegūšanas veidu izmanto virszemes ūdeņu savākšanu pavasarī un rudeņos. Te audzē foreles un karpas. Saimniecība ir pilna cikla saimniecība, kura pati izaudzē mazuļus izaudzē un preču zivis. Varējām vērot dažāda veida meniķus un zivju nozvejas laikā izmantojamās nozvejas kastes, kas atvieglo darbu nozvejas laikā. Šeit notika diskusija par labāku un drošāku zivju aizsardzību pret traumām nozvejas laikā.  

Brauciena dalībnieki atzina, ka vidzemnieki ir daudz lielāki entuziasti zivkopības nozares attīstībā nekā kurzemnieki, kuri  vēl nogaida, redzēs, kas notiks. Nonācām pie atziņas, daudz vēl jāstrādā pie nozares attīstības, lai mums, ikdienā uz galda, netrūktu pašu audzētu zivju, kuras ir daudz garšīgākas nekā ievestās, un, galu galā, mūsu katra pienākums ir atbalstīt savējos.

Paldies saimniekiem par laipno uzņemšanu, dalīšanos ar padomiem, lai mums visiem izdodas!

Alfons Spēks,
LLKC Talsu biroja vadītājs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru