Upes nēģu zveja Sakas upē – svarīga pāvilostnieku tradīcija

GalerijaPrint

Upes nēģis (Lamperta fluviatilis) ir anadroma suga, kas dzīvo gan jūrā, gan saldūdeņos. Pēc zinātnieku atzinuma, šī suga ir senāka par dinozauriem.

Nēģi neatgriežas uz nārstu savā dzimtajā upē. To nārstu virzienu nosaka nēģu kāpuru izdalītie feromoni, upju noteces, vēja virziens un citi faktori. Lai novērtētu noteiktas upes pievilcību nēģu nārstošanai, jāņem vērā arī tos nelabvēlīgi ietekmējošie faktori – upju nosprostošana, iztaisnošana, ūdens kvalitātes pasliktināšanās u. c.

Nēģa dabas daudzveidība un ekonomiskā vērtība

Nenoliedzama un arī ļoti svarīga ir nēģa dabas daudzveidības, aizsardzības un komerciālā vērtība, jo Latvijā saldūdens zvejniecībā šī ir nozīmīga suga. Šādā situācijā ļoti svarīgi nodrošināt nēģu populācijas saglabāšanu labā stāvoklī.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”  brošūrā “Upes nēģis (Lampetra fluviatilis) – suga, kas vieno Latviju un Lietuvu” apkopotā informācija parāda, ka:

  • nēģi tiek uztverti kā delikatese, pēc kuras pieprasījums pieaug tieši uz svētkiem: 18. novembrī, Ziemassvētkos un Jaungada sagaidīšanā, tomēr tie vairs nav tikai svētku galda daļa;
  • populāri ir iegādāties nēģu produkciju no nēģu pārstrādātājiem, kā arī tirgū un lielveikalos;
  • patērētājam ir un būtu interesanti piedalīties ar nēģiem saistītajos kultūras pasākumos, apmeklēt ar nēģa zveju saistītas tūrisma vietas un nēģu pagatavošanas meistarklases;
  • nēģu krājumu saglabāšana ir tikpat svarīga kā vietējās sabiedrības tradīciju saglabāšana un patiesībā ir daļa no tām.

Lai koptu šīs tradīcijas un arī veidotu cilvēku izpratni par nēģi, ļaujot to iepazīt pēc iespējas plašākam patērētāju lokam, Pāvilostā tradicionāli tiek rīkota Pāvilostas nēģu diena, un šogad ir izveidots arī izzinošs maršruts “Pāvilostas nēģa izaicinājums”.

Ziemas tirdziņš nēģu dienas noskaņās

“BIOR” speciālisti ir atzinuši, ka Latvijā atsevišķās upēs gadā tiek nozvejoti aptuveni 40% no upē iegājušajiem nēģiem jeb no 50 līdz 100 tonnām nēģu gadā. No kopējā apjoma ap 10 tonnām gadā tiek nozvejotas Sakas upē. Nēģu zveja Sakas upē ir atļauta tika dažus mēnešus, un zvejnieku iespējas iegūt lomu būtiski ietekmē laika apstākļi.

Patlaban Pāvilostā ir vairākas nēģu zvejnieku komandas, kuru iegūtais loms tiek pārdots gan svaigā veidā, gan arī aizvien vairāk pārstrādāts gatavā produkcijā (ar pievienoto vērtību) un tiek rīkotas degustācijas. Pēc “BIOR” rīkotām iedzīvotāju aptaujām, populārākais produkts ir cepti nēģi želejā. Kurzemē tradicionāla ir nēģu kūpināšana, ko šobrīd iespējams nobaudīt tikai dažās vietās Kurzemē, t. sk. Pāvilostā.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, 2021. gadā Pāvilostas nēģu diena tika rīkota gada nogalē kopā ar tradicionālo Ziemas tirdziņu, ko organizēja biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”, Pāvilostas pilsētas kultūras nams un Pāvilostas novadpētniecības muzejs.

Tas ir interesants kopdarbības modelis, kad divi pasākumi papildina viens otru un patiesībā rada vietas (šajā gadījumā Pāvilostas) vienotību, kopīgas vērtības un vietējās pārtikas pieejamību.

Ar Zivsaimniecības sadarbības tīkla atbalstu pasākuma apmeklētāji varēja vērot nēģu pagatavošanas (cepšanas uz oglēm un kūpināšanas) meistarklasi, ko, izmantojot vietējo zvejnieku noķertos nēģus, vadīja zvejnieku saimniecība “SAIVA”, kā arī izbaudīt tradicionālo nēģu zupu pāvilostnieku gaumē. Zupa kā vienmēr bija izcili garda un garšoja gan lieliem, gan mazajiem pasākuma apmeklētājiem, kā arī tiem, kas ikdienā pat neēstu nēģus.

Turpat uz vietas apmeklētāji varēja arī iegādāties svaigi pagatavotus nēģus un arī ceptus nēģus želejā. Svarīga pasākuma daļa bija arī citu vietējo mājražotāju piedāvājums, kas kopumā raksturo ne tikai vienu darbības jomu, bet gan vidi un iespējas kopumā.  

Izzinošais maršruts “Pāvilostas nēģa izaicinājums”

Kā vēl viens jauks Nēģu dienas papildinājums šogad tika izveidots izzinošais piedzīvojumu maršruts “Pāvilostas nēģa izaicinājums”. Šī mazā izaicinājuma vadmotīvs ir tradicionāli Sakas upē zvejotais nēģis, un tā ir iespēja vairāk uzzināt par tradīcijām bagāto zvejnieku pilsētu – Pāvilostu.

Laika posmā no 17. līdz 26. decembrim ikviens tika aicināts doties mazā pastaigā pa Pāvilostu un saņemt nelielas veicināšanas balvas.

Šo iespēju izmantoja sešas komandas – “Vietējie TIK TOERI”, “Gudrīši”, “MRK”, “Melleru klans”, “Butītes”, “Akmeņlauži” – gan no Pāvilostas, gan arī vienmēr sirsnīgi gaidītie pilsētas viesi.

Dalībnieki atzīst, ka viņu iecienītākās zivs ir lasis, kūpināta menca, nēģis, bute, reņģe, un arī nozīmīga loma ir zelta zivtiņai.

Jūra dalībniekiem nozīmē – mieru, atpūtu, saulrietus, smiltis, viļņus, draugus, gliemežvākus, ceļu un noslēpumu. Kāda komanda atzīst – “pie jūras dzīve mana”.

Pateicamies ikvienam, kurš ļāvās šim mazajam izaicinājumam, un gada nogalē pie veicināšanas balvām tikušas visas komandas.

Ar pārliecību, ka ieguvējs ir ikviens, kurš vēlas doties dabā un izzinoši pavadīt savu brīvo laiku ģimenes un draugu pulkā, maršruts “Pāvilostas nēģa izaicinājums” būs pieejams arī turpmāk (vismaz līdz 2022. gada 1. jūlijam). Vairāk informācijas lasiet Pāvilostas tūrisma informācijas centra mājaslapā.  

Maršruts tapis, pateicoties LLKC Liepājas biroja, Pāvilostas novadpētniecības muzeja un Pāvilostas tūrisma informācijas centra sadarbībai, Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātē “Atbalsts zivsaimniecības izstādēm un zivsaimniecības projektu konkursa organizēšana” ar LR Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Uz tikšanos Pāvilostā! (www.visitpavilosta.lv)

Aleksejs Kačanovs,
LLKC Liepājas biroja vadītājs

Foto: Elīza Kačanova, Pāvilostas mājaslapa (www.pavilosta.lv)

Informācijas avoti:

  • Brošūra “Upes nēģis (Lampetra fluviatilis) – suga, kas vieno Latviju un Lietuvu”. Izdots projekta “Pārrobežu nēģu krājumu novērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā” LLI-310 LAMPREY ietvaros. Izdevējs: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
  • “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta, iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas speciālistu prezentācija Pāvilostā 2021. gada 16. decembrī.
  • Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkopotie materiāli.
  • Pāvilostas tūrisma informācijas centra informācija.
  • Izziņas maršruta “Pāvilostas nēģa izaicinājums” dalībnieku atziņas.
Foto galerija: 

Pievienot komentāru