Tehniski pareiza zivju dīķa izveide

Sācies LLKC sadarbības demonstrējums ar saimniecību “Lejas Tīkāni” par tehniski pareiza zivju dīķa izveidi un karpu intensīvu audzēšanu.

Demonstrējuma norises vieta ir  Nītaures pagasts, Amatas  novads, saimniecība “Lejas Tīkāni”.

Pasākuma virsmērķis ir pārbaudīt, vai divu gadu laikā iespējams izaudzēt karpu preču zivs izmērā un atpelnīt ieguldītos līdzekļus ātrāk.

Demonstrējumā centīsimies pārbaudīt un pierādīt, ka:

* arī nelielā dīķī ir iespējams organizēt profesionālu, produktīvu un saimnieciski pamatotu zivju audzēšanu, veicot rudens nozvejas katru gadu;

* piemērotos apstākļos ir iespējams piemājas dīķi pielāgot zivju audzēšanai, tam netērējot nesamērīgi lielus līdzekļus;

* ieceres realizēšanai nav nepieciešami daudzi gadi;

* no zivju dīķa ir iespējams novākt ražu katru gadu;

* darba augļus ir iespējams baudīt visas sezonas garumā;

* zivju rūpnieciska audzēšana ir iespējama arī ainaviskā dīķī;

* barojot zivis ar profesionālu zivju barību un veicot ūdens aerāciju, ir iespējama intensīva zivju audzēšana lielos blīvumos;

* nodrošinot zivīm aizsardzību pret zivju ēdājiem, ir iespējams būtiski samazināt zivju zudumus.

Demonstrējuma dīķa stāvoklis pirms demonstrējuma uzsākšanas. Demonstrējums uzsākts 2020. gada rudenī esošā, ar kārkliem un alkšņiem aizaugušā piemājas dīķī – praktiski ūdens bedrē, jo tā bija bez meniķa. Dīķa ūdens spoguļa laukuma platība pirms rekonstrukcijas bija 0,2 ha.

Tika pieņemts lēmums – esošos apstākļus piemērot intensīvai karpu audzēšanai. Dīķis tika pārveidots par zivju audzēšanai piemērotu.

Rekonstrukcijas ietvaros dīķim tika izveidots meniķis ūdens līmeņa regulēšanai, kā arī zivju nozvejas organizēšanai rudenī. Tika izveidots dīķa gultnes slīpums ar zivju nozvejas savākšanas vietu, kā arī, novācot krasta apaugumu, nedaudz palielināta ūdens spoguļa platība līdz 0,3 ha platībai. Dīķim ir uzstādīta laipa ar zivju barotavu. Pa dīķa perimetru plānots novilkt elektrisko ganu zivju aizsardzībai no zivju ēdājdzīvniekiem, kā arī dīķim ir pārvilkts tīkls zivju aizsardzībai no zivjēdāju putniem. Audzēšanas sezonas garumā tiks veikta skrupuloza zivīm izbarotās barības uzskaite, tiks mērīts ūdenī izšķīdušā skābekļa līmenis, kā arī veiktas regulāras kontrolzvejas zivju pieauguma novērtējumam visas audzēšanas sezonas garumā. Rudenī veicot nozveju, tiks apkopoti sezonas rezultāti.

2021. gadā, audzēšanas demonstrējumu uzsākot, dīķī tika ielaisti vienvasaras karpu mazuļi ar vidējo svaru 97 grami. Plānotais rudens rezultāts ir nozvejot divvasaras karpas ar svaru 1–1,5 kg.

Ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija valstī, demonstrējuma norises vietā ir plānots organizēt klātienes semināru par demonstrējumā notiekošo.

Raivis Apsītis,
LLKC eksperts zivsaimniecībā

Pievienot komentāru