Svarīgais par nozvejas datu reģistrāciju

Zemkopības ministrija sniedz atbildes uz piekrastes zvejnieku, kuri zvejo pašpatēriņam, biežāk uzdotajiem  jautājumiem saistībā ar nozvejas datu reģistrāciju LZIKIS.

Zemkopības ministrija (turpmāk – ministrija) jau iepriekš informēja par Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” grozījumiem, kas paredz zvejniekiem, kas zvejo jūras piekrastē, nozvejas datus ievadīt elektroniski informācijas sistēmas “Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētā sistēma’’ (LZIKIS) piekrastes zvejas žurnālā. Šī prasības no 2021. gada 1. janvāra ir spēkā attiecībā uz komerciālo zveju, savukārt no 2023. gada 1. janvāra – attiecībā uz pašpatēriņa zveju.

Ministrija 2022. gada beigās organizēja vairākas apmācības zvejniekiem, kuru laikā skaidroja zvejas noteikumu prasības par nozveju reģistrēšanu, LZIKIS lietotāja piešķiršanas kārtību,  nozveju reģistrēšanu un citus jautājumus. Apmācību videoieraksts ir pieejams šeit: http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/piekrastes-paspaterina-zvejas-zurnalu-datu-registresana-lzikis. Tāpat ministrijas darbinieki turpina sniegt konsultācijas zvejniekiem, skaidrojot datu reģistrēšanas kārtību.

Lai veicinātu zvejnieku izpratni par zvejas noteikumu prasībām un nozvejas datu reģistrēšanas kārtību, ministrija ir apkopojusi zvejnieku biežāk uzdotos jautājumus, kas ir saņemti no 2023.  gada sākuma, stājoties spēkā prasībai pašpatēriņa zvejā iegūto nozveju datus reģistrēt LZIKIS, un skaidro sekojošo.

Kā pievienoties LZIKIS?

Ministrijas mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļā “Zivsaimniecība” jāizvēlas apakšsadaļa LZIKIS, kur atrodama saite uz LZIKIS sistēmu: https://lzikispub.zm.gov.lv.  Jāaizpilda jauna lietotāja pieteikums kā pašpatēriņa zvejniekam. Instrukcija atrodama šeit:  

https://www.zm.gov.lv/lv/piekrastes-zvejas-zurnalu-datu-registresana-lzikis

Līdz kuram datumam jāiesniedz nozveju dati?

Atbilstoši zvejas noteikumu prasībām nozveju dati jāsniedz pēc kuģa (laivas) atgriešanās krastā un pirms zivju pirmās pārdošanas (attiecas uz komerczveju, jo pašpatēriņa zvejā iegūtās zivis ir aizliegts pārdot) un uzglabāšanas, kā arī pirms transportēšanas uzsākšanas. Pēc datu saglabāšanas sistēmā atkārtoti nekas nav jāziņo.

Vai LZIKIS jāreģistrē informācija, dodoties zvejot?

Nē, šobrīd tādu prasību nav, zvejas dati sistēmā jāreģistrē tikai pēc atgriešanās krastā, pirms loma transportēšanas vai pārdošanas.

Vai jāveido kārtējā mēneša piekrastes zvejas žurnāls gadījumā, ja šajā mēnesī pašpatēriņa zveja nenotiek?

Piekrastes zvejas žurnāls pašpatēriņa zvejā jāveido tikai par tiem mēnešiem, kuros notiek zveja. Atbilstoši zvejas noteikumu prasībām zvejnieka pienākums ir reģistrēt nozvejas datus. Gadījumā, ja dati netiek reģistrēti, tad tiks pieņemts, ka attiecīgajā mēnesī zveja nav notikusi.

Ministrija vērš uzmanību uz to, ka LZIKIS nozveju dati reāllaikā ir pieejami gan pašiem zvejniekiem, gan kontroles iestādēm, pašvaldībām un citām iestādēm, kas ir atbildīgas par zvejas resursu pārvaldību un uzraudzību. Tāpēc, ja zveja attiecīgajā mēnesī ir notikusi, tad par to ir jāziņo, tai skaitā arī gadījumos, ja veiktas zvejas darbības, bet nav iegūta nozveja.

Mobilās aplikācijas izstrādes progress. Kad tā būs pieejama zvejniekiem?

Šobrīd aplikācija ir testēšanas fāzē, to ir plānots palaist lietošanā šogad. Ministrija informēs par aplikācijas palaišanu lietošanā un nepieciešamības gadījumā organizēs lietotāju apmācības.

Aicinām zvejniekus aktīvāk izmantot pieejamos informatīvos materiālus. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar LZIKIS administratoru – tālruņa numurs 67027038, tāpat arī strādā atbalsta e-pasta adrese lzikis@zm.gov.lv. Pašvaldības un zvejniekus regulāri konsultē arī ministrijas Zivsaimniecības departamenta pārstāvis Artis Āboltiņš (t. 67095040), kā arī Valsts vides dienesta pārstāvji.

Ministrija aicina sistēmas lietotājus būt atsaucīgiem un sniegt sistēmas funkcionalitāti uzlabojošus priekšlikumus. Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt uz e-pasta adresi: lzikis@zm.gov.lv.

Atgādinām, ja ārpus darba dienas laika tiek novērotas kādas ar sistēmas darbību saistītas problēmas, tad nozvejas dati aizpildāmi papīra formātā un tie ir ievadāmi LZIKIS sistēmā pēc tās darbības problēmu novēršanas.

Jautājumos par LZIKIS lietošanu konsultē arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības projektu vadītāji, kopskaitā trīs – Vidzemes piekrastē Jānis Kravalis (27763321), Kurzemē no Papes līdz Kolkai atklātās jūras piekrastē Aleksejs Kačanovs (27843096) un Edijs Zanders (27080400), kurš strādā ar zvejniekiem no Kolkas līdz Jūrmalai.

Artis Āboltiņš,
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vecākais eksperts

Pievienot komentāru