Solis tuvāk piekrastes zvejas saglabāšanai un attīstībai

Pērn uzsākts darbs pie piekrastes zvejas attīstības mārketinga programmas, ko šogad, īstenojot vairākus pasākumus, iecerēts turpināt.

Pērn Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) ar ZM atbalstu izstrādāja “Piekrastes zvejniecības attīstības mārketinga programmu”, ko atzinīgi novērtēja piekrastes zvejnieku organizācijas. Par programmu informācija sniegta arī Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras organizācijai EUROFISH, kas aktivitāti novērtējusi ar publikāciju Eiropas zivsaimniecības izdevumā “EUROFISH Magazine”.

Programmā apkopota un analizēta situācija nozarē, kā arī sniegti priekšlikumi nozares popularizēšanai ar mērķi saglabāt un attīstīt piekrastes zvejnieku saimniecības un to devumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, izmantojot nozares potenciālu tūrisma jomā.

Programmas veidošanas iniciators ir biedrība “Mazjūras zvejnieki”, kas pērn gada sākumā saņēma toreizējā zemkopības ministra Didža Šmita atbalstu šādam darbam, nolemjot to uzticēt AREI.

Programmas izstrādes procesā AREI eksperti apmeklēja ap 30 zvejnieku, kā arī pašvaldību vadītājus, piekrastes kafejnīcu īpašniekus un vietējo rīcības grupu pārstāvjus piekrastē no Kuivižiem līdz pat Liepājai. Tika uzklausīti viņu viedokļi par situāciju piekrastē un attīstības iespējām, kā arī noskaidrotas vajadzības un nākotnes redzējums.

Programmas izstrādes laikā papildus izveidota vizuālā identitāte “Piekrastes zivis” zvejniecības popularizēšanai, kā arī uzsākts darbs pie tīmekļa vietnes, kurā plānots atzīmēt vietas piekrastē, kur atrodami piekrastes zvejnieki, atpūtas iespējas dabas takās, stāvlaukumi, ēdināšanas un tirdzniecības vietas.

AREI Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Dr. oec. Ingūna Gulbe uzsver, ka programmas sagatavošanā, kurā ietverti kopskaitā 17 dažādi mārketinga piedāvājumi piekrastes attīstībai, balstoties uz zvejniecības tradīcijām, ieguldīts nopietns darbs. Tomēr, lai sasniegtu rezultātu – ceļotāju pieaugumu piekrastē, kas attiecīgi sekmē ieņēmumus zvejniekiem un stiprina viņu un nākamo paaudžu motivāciju turpināt zvejas tradīciju kopšanu – pasākumi īstenojami mērķtiecīgi, bez pauzēm, secīgi, katram nākamajam pasākumam loģiski papildinot un turpinot iepriekš īstenoto. Darbā iesaistāmi nozares pārstāvji un ar tiem saistītie uzņēmumi, organizācijas un institūcijas.

Programmas pasākumu īstenošanai piekrastes zvejnieku organizācijas pērn iesniedza lūgumu ZM nodrošināt šim mērķim finansējumu. Ar pašreizējā zemkopības ministra Armanda Krauzes atbalstu nolemts šogad sākt programmas īstenošanu. Šobrīd notiek vēl notiek īstenojamo pasākumu saskaņošana, tomēr atbilstoši piekrastes zvejnieku organizāciju ieteikumiem ir skaidrs, ka nepieciešams pabeigt darbu pie tīmekļa vietnes www.piekrasteszivis.lv, sagatavot informatīvus materiālus par Latvijai tradicionālām jūras zivīm un to izmantošanu ēdienkartē, kā arī organizēt vēl citus pasākumus ar mērķi iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus un citu valstu ceļotājus ar piekrastes zvejniekiem un viņu darba specifiku.

Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru