Pieredzes apmaiņas brauciens „Izglītība un pieredze zivsaimniecības nozarē"

Pieredzes apmaiņas braucienu organizēja Zivsaimniecības sadarbības tīkla (ZST) Liepājas nodaļa, lai iepazīstinātu jauniešus ar iespējām izglītoties zivsaimniecībā, kā arī iegūtās zināšanas izmantot dzīvē.

Brauciens notika 2012. gada 29. martā, un tajā devās 20 cilvēki no Pāvilostas, kas piedalījās ZST pasākumā „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai (pilotprojekta teritorijā)". Brauciena maršrutā bija iekļauti trīs dažādi ar jūru un zivsaimniecību saistīti objekti.

Kā pirmo brauciena dalībnieki apmeklēja Liepājas Jūrniecības koledžu, kas šogad svin 135. gadadienu. Pasniedzēja Dzintra Puriņa izklāstīja par izglītības iespējām pēc 9. klases beigšanas – jūrskolā, pēc 12. klases – koledžā. Jaunieši tika informēti arī par mācību gaitu un prasībām, kas ir jāievēro koledžas studentiem (piemēram, uniformu valkāšana). Viņiem bija iespēja aplūkot trenažieri, kur studenti mācās uzvilkt hidrotērpus un evakuēties no kuģa. Uz atvadām Dzintra Puriņa izteica vēlmi ar jauniešiem satikties septembrī, viņiem pievienojoties studentu pulkam.

Nākamais apskates objekts bija Latvijas Jūras spēkiem piederošie karakuģi M-08 („Rūsiņš") un M-05 („Viesturs"), kas ir paredzēti mīnu meklēšanai (diemžēl „Virsaiša" apmeklējums izpalika, jo uz kuģa notika pārbaude).

Aizbraucējus sagaidīja dežurants, kas viņus sadalīja divās grupās. Katrai grupai no kuģa komandas tika norīkots atbildīgais, kas izrādīja kuģa aprīkojumu, telpas un pastāstīja, ar ko mīnu meklētāji atšķiras, piemēram, no „Virsaiša", kas ir mīnu licējs, kā arī no katamarāna tipa kuģiem. Saņemot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, jaunieši noskaidroja, kāda izglītība ir jāiegūst, lai nonāktu Latvijas Armijā un Latvijas Jūras spēkos.

Tālāk ceļš veda uz Liepājas ostas loču torni, kas ir celts 1821. gadā un kalpo vēl joprojām. Jauniešiem bija iespēja apskatīt ostu no 20 m augstuma un uzzināt, kādu informāciju par kuģiem var iegūt, skatoties no loču torņa, un kādu – jautājot kuģa apkalpei. Loču torņa darbinieka galvenais uzdevums ir organizēt drošu satiksmi ostā, lai izvairītos no negadījumiem un nodrošinātu kārtību.

Pēc pēdējā objekta apskates jaunieši devās mājās ar jaunām idejām par to, kur mācīties, kā veidot savu karjeru un izmantot jau iegūtās zināšanas.

Ieva Kreicberga, Liepājas nodaļas Lauku attīstības speciāliste

Pievienot komentāru