LLKC Liepājas nodaļa rīko braucienu zvejniecības popularizēšanai skolās

Rucavas pamatskolas divdesmit pieciem septītās līdz devītās klases audzēkņiem 9. oktobrī LLKC Liepājas nodaļa noorganizēja pieredzes apmaiņas braucienu Audzēšana un mājražošana zivsaimniecības nozarē. Šāda tēma tika izvēlēta, jo dažiem no dalībnieku vecākiem īpašumā atrodas zivju dīķi un tika saskatīta iespēja, ka bērni spēs palīdzēt vecākiem izveidot tajos biznesu vai veiksmīgāk tos apsaimniekot.

Pirmā pietura, kur notiek zivju audzēšana, ir Vecpils pagasta Vēveros. Saimniecības pamatnozares ir piena lopkopība un graudkopība. Tās īpašnieks lepojas ar savu zilo govi, kura pasākuma Lauki ienāk pilsētā laikā ieguva skatītāju simpātiju balvu. Tā kā saimniecības teritorijā atrodas trīs dīķi, arī tie tiek izmantoti karpu audzēšanai. Lielākajā, bet seklākajā dīķī šogad tika ielaisti 14 000 karpu mazuļu. Jauniešiem tika dota arī iespēja iemēģināt roku laivas airēšanā, par ko visi dalībnieki bija sajūsmā.

Otrais dīķis šobrīd tiek labiekārtots, jo pie tā tiek veidota ziemotava, kurā varētu uzglabāt 5 tonnas karpu. Tā šobrīd vēl ir tapšanas stadijā, tāpēc jaunieši varēja apskatīt izrakto „kanālu”, kur ziemotava tiks veidota. Trešo dīķi turpmāk izmantos karpu mazuļu iegūšanai, un tajā jau šobrīd atrodas karpas, kuras tiks izmantotas tikai vaislai.

Jauniešiem tika stāstīts, ka karpas, ko redz tirgojam veikalos, ir augušas vismaz divus gadus. Tāpat varēja uzzināt arī par risku, ko zivju audzēšanā var radīt apkārtējā vide vai kaimiņi (ja dīķu sistēmai ir vairāki īpašnieki). Vienmēr pastāv risks, ka dīķos nonāk līdakas vai slimību izraisītāji, un tad diemžēl cerētais neizdodas un jāsāk viss no jauna.

Otrā pietura ir Pāvilostā pie Dzintara Zamariša, kurš jauniešiem stāstīja un rādīja zivju kūpināšanas procesu un ļāva tajā piedalīties pašiem, saverot zivis. Tās tika kūpinātas karstās kūpināšanas tehnikā, jo šis process ir daudz īsāks nekā aukstā kūpināšanas metode.

Šādi zivis jau aptuveni pēc stundas bija liekamas galdā. Jauniešiem par to bija īpaši liels prieks, jo tad varēja nobaudīt kūpinātas butes. Tā kā ne visi iepriekš bija ēduši kūpinātas butes, tika rādīts, kā to pareizi darīt. Par to, ka kūpinājums bija izdevies, liecināja braucienu dalībnieku labā apetīte.

Spriežot pēc jauniešu jautājumiem, interese par šo nozari noteikti pastāv, bet mūsdienās par to ir salīdzinoši maz informācijas, jo īpaši tādas, kas būtu piemērotas skolniekiem, lai tie kā vienu no savām iespējām nākotnē izvēlētos zivsaimniecību.

Tika saņemti arī ieteikumi no līdzi braucošajiem skolotājiem, kā, piemēram, kā iegūt vairāk informācijas par iespējām apgūt šo arodu Latvijā, kā labāk sagatavoties šādam braucienam, veicot testus, noskatoties videomateriālus u. c. Brauciens liecina par to, ka šādu pasākumu zivsaimniecībā vajadzētu veidot līdzīgi kā skolu programmu, kurā popularizē lauksaimniecību. Skolas pārstāvji bija sajūsmināti par to, ka tiek organizēti šādi pasākumi, kuri ir piemēroti skolēniem un dod iespēju vairāk uzzināt par atsevišķām nozarēm, tāpēc visi atzina, ka labprāt piedalītos atkal, ja tiks piedāvāta šāda iespēja.

Sagatavoja Ieva Kreicberga
LLKC Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru