Konference “Zivsaimniecības jaunie izaicinājumi un iespējas”

PielikumiPrint

Šā gada 27. novembrī aicinām ikvienu interesentu piedalīties konferencē “Zivsaimniecības jaunie izaicinājumi un iespējas”, kas norisināsies tiešsaistē no plkst. 10.00 vietnē www.zivjutikls.lv un būs skatāma arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) facebook profilā.

Ievadvārdus konferencē sacīs zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Nozares attīstības tendences un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda sniegtās iespējas analizēs Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsts pēc 2021. gada informēs ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja Edīte Kubliņa.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” informēs par Aizsardzības un apsaimniekošanas plānu roņiem Latvijas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas līcī. Par COVID-19 ietekmi uz zivju tirdzniecību ar uzsvaru uz Eiropu pastāstīs Eurofish direktore Aina Afanasjeva.

LLKC pastāstīs par aktualitātēm zivsaimniecībā un www.novadagarsa.lv sniegtajām iespējām zivsaimniecības uzņēmumiem.

Plašāka informācija: Kristaps Gramanis, Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta projektu vadītājs, tālrunis – 28304909.

Komentāri

Didzim Ustupam - biedrība "Mazjūras zvejnieki" biedri gatavi piedalīties roņu atbaidīšanas politprojektā. Kādas ir iespējas?

Gaidam plāna apstiprināšanu VARAM, pēc kā veiksim minētot pilotprojektu. Labprāt sadarbosimies ar zvejniekiem, paredzēts gan no līča, ganno atklātās jūrs

Vai nākamā perioda atbalsta saņemšanas noteikumu izstrādē plānots konsultēties arī ar piekrastes zvejnieku oranizācijām (ne tikai Zvejnieku federāciju)?

Kāda būs valsts attieksme pret iekšējo ūdeņu zvejniekiem? Vai pakļausies turīgo makšķernieku spiedienam (precīzāk - makšķerēšanas biznesa spiedienam) un atbalstīs viņu vēlmi aizliegt zveju ezeros? Šādā gadījumā kādas komepnsācijas tiks maksātas zvejniekiem? Vai arī viņiem būs jāvēršas tiesā par kompensāciju piedziņu?

Kad mainīs roņu kompensāciju kārtību, jo, lielākie postījumi tiek nodarīti tieši tīklu zvejā. Lielākie kompensāciju saņēmēji ir stāvvadnieki, kas spēj uzrādīt nozveju, kam roņi nenodara tik lielu postu. Tīklu zvejniekiem loms tiek apēsts, līdz ar to nozvejas nav un nav ko uzrādīt kompensācijas aprēķināšanai. Turklāt, ronis iznīcina zvejas tīklus. Tātad - tiek zaudēts loms un tīkli.

Kad un kāpēc netiek maksātas kompensācijas piekrastes zvejniekiem par valsts noteiktiem lieguma laikiem? Tajā skaitā par zivju tīklu zvejas liegumu pavasarī.

Kur tieši tiek testēti roņu atbaidītāji? Kuras zvejnieku saimniecības un kurā vietā to veic? Kādi konkrēti ir rezultāti? Jau vairākus gadus tiek ieguldīti simtiem tūkstoši eiro roņu atbaidītājos, bet rezultāta joprojām nav. Cik roņu atbaidītāji ir radīti, kam tie tiks piešķirti?

Latvijas EEZ platība kopā ar iekšējiem ūdeņiem - 28,5 tūkst. km2

Pievienot komentāru