Iznākusi “Zivsaimniecības gadagrāmata 2022”

Ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod “Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmatu”. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 26. gads, un tā jau tradicionāli ir kļuvusi par ceļvedi zivsaimniecības nozares aktuālajos jautājumos.

Grāmatas tirāža – 1000 eksemplāru – tiks izplatīta bez maksas zivsaimniecības nozares iestādēm, dienestiem, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmumiem – zvejas, zivju produktu apstrādes, zivkopības privātajām kompānijām utt., kā arī bibliotēkām.

Rakstos apskatītas zivsaimniecības pārvaldes un kontroles aktualitātes, kā arī lasītāji tiek informēti par Zivju fonda projektiem un konkursa “Lielais loms” rezultātiem.

Grāmatas visplašākā sadaļa par Zveju un zivju resursiem, kur zinātniskā institūta “BIOR” speciālisti informē par zivju krājumiem un zvejas iespējām 2023. gadā, tiek apskatīti arī tādi temati kā Ventas lašu populācijas saglabāšana, retu, aizsargājamu zivju un vēžu sugu konstatēšana ar vides DNS, informācija par Latvijas iekšējiem ūdeņiem u. c.

Ikgadēji lasītāji zivju produkcijas un tirgus sadaļā var iepazīt zivju tirdzniecības tendences. Šogad arī informācija par zivju patēriņu Latvijā un pasaulē.

Zivkopības sadaļā praktiska informācija par zivju audzēšanu – gan kā izaudzēt karpu vienā sezonā, gan karstuma ietekmi uz foreļu audzēšanu u. c.

Makšķerēšanas sadaļā informācija par “Noķer un atlaid” principu un ar to saistītā pētījuma rezultātiem, kā arī atskats uz šogad paveikto darbā ar jauniešiem.

Vēstures sadaļā šogad galvenais varonis ir nēģis.

Grāmatas nobeigumā, kā katru gadu, apkopota nozarei aktuāla statistika par notiekošo zivsaimniecībā, par kvotām, nozvejām, tirgus rezultātiem un arī zivju izlaišanas statistika.

Par grāmatas saņemšanu interesēties Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīklā: zivjutikls@llkc.lv, tālrunis 28304909.

Grāmata pieejama arī elektroniskā versijā

Kristaps Gramanis, LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītājs

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • node_cron: Launched in thread 1
  • ctools_cron: Launched in thread 1
  • simplenews_scheduler_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.