Iznākusi septembra “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” septembra numurā par zvejas iespējām nākamajā gadā. Līdz oktobra vidum ES dalībvalstīm jāpanāk vienošanās par nākamā gada zivju nozvejas kvotām Baltijas jūrā. Jau augustā Eiropas Komisija  nāca klajā ar  priekšlikumiem, kas citstarp paredz būtiski samazināt brētliņu nozveju, kas ietekmētu arī Latvijas zvejnieku un zivapstrādes uzņēmumu darbu.

Kopš 2019. gada LLKC īsteno projektu “Novada Garša”, kas ietver dažādas aktivitātes un pasākumus vietējo pārtikas produkcijas ražotāju izglītošanai un viņu produktu popularizēšanai. Neatņemama sastāvdaļa šajā projektā ir arī zivis un zivju produkti. Stāstām par jaunajām to iegādes iespējām e-tirgu un vasarā aizvadītajiem pasākumiem.

Par iespējām, ko kooperācija var sniegt zvejniekiem un zivju pārstrādātājiem.

Stāstījums par Liepājā piekrastes zvejniecības uzņēmumu “MAJOKA”, kas izveidots pirms vairāk nekā 21 gada, un tā primārā darbības joma ir piekrastes zvejniecība. Taču tagad sākta arī tūrisma un atpūtas pakalpojuma sniegšana, vizinot interesentus ar katamarāniem.

Informējam par gaidāmajiem semināriem, kuros tiks sniegta informācija par datu ievadīšanu Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS).

Institūta “BIOR” pētnieki stāsta par zinātniskās zvejas rezultātiem Latvijas-Lietuvas pierobežas ezeros.

Šogad izstrādāts jauns, kompakts, ar baterijām darbināms putnu atbaidītājs, taču, kas svarīgākais – tas strādā arī bez cilvēka iesaistes.

Zivju Lapa Nr. 3 (57)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru