Iznākusi marta “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” marta numurā informējam par LLKC paredzētajām aktivitātēm zivsaimniecības nozarē 2023. gadā – nozares un piekrastes zivsaimniecības popularizēšanas pasākumiem, jauniešu izglītošanu, zivsaimniecības produktu iegādes iespējām “Novada Garšas” e-tirgū u. c.

Publicējam svarīgu oficiālo, Zemkopības ministrijas sniegto informāciju: svarīgākais par nozvejas datu reģistrāciju LZIKIS, piekrastes komerczvejā izmantojamo laivu dzinēju reģistrēšanu, zušu ieguves papildlaika noteikšanu.

Interesants ir LLKC konsultanta Raivja Apsīša aprakstītais pētījums par mikroaļģu izmantošanu akvakultūrā.

Labās pieredzes stāsts – Jāņa Melnalkšņa IK “Zivju grozs”, kas gatavo produktus no Latvijas vietējās zivs.

Inovācijas pasaulē – izstrādāta uz aļģu bāzes veidota zivju produktu iesaiņojuma plēve, kuru var apēst kopā ar maltīti.

Zivju Lapa Nr. 1 (59)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru