Iznākusi jūnija “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” jūnija numurā apkopojam informāciju par situāciju piekrastes pavasara zvejā, kas aizritējusi bez lieliem lomiem, kā arī publicējam atbildes uz biežāk uzdotajiem LZKIS (Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēma) lietotāju uzdotajiem jautājumiem.

Lasāmi mūsu zivsaimniecības konsultantu Alekseja Kačanova un Jāņa Kravaļa sagatavotie pieredzes stāsti: par Durbes novada zivkopju Ērika un Annas Rāvu darbu un jauno zvejnieku Jāni Krūmiņu no SIA “Aļģes 1” Kuivižos.

Pieejama uzskatāma informācija par augsmes programmu zivsaimniecības uzņēmumiem, slēdzot ilgtermiņa līgumus par konsultācijām.

Informācija arī par vietējo rīcības grupu projektu “Ceļā uz viedumu piekrastēs”.

Stāstām arī par to, ka sākts LLKC demonstrējums sadarbībā ar saimniecību “Lejas Tīkāni” par tehniski pareiza zivju dīķa izveidi.

ZIVJU LAPA Nr. 2 (52)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru