Iznākusi decembra “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” decembra numurā nosaucam visus gada balvas “Lielais loms 2023” laureātus un plašāk stāstām par vienu no viņiem – biedrību “Mazjūras zvejnieki”, ko vada Andris Cīrulis.

Pēc biedrības “Mazjūras zvejnieki” rosinājuma grozīti vairāki punkti noteikumos Nr. 296 par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Iepazīstinām ar viedokļiem.

Interesants materiāls par akvakultūru – par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra interešu grupas izveidi, pētot mikroaļģes Chlorella vulgaris praktisku pielietojumu septiņās akvakultūras saimniecībās dažādos apstākļos, dažādos novados.

Informējam, ka iznākusi gadskārtējā “Zivsaimniecības gadagrāmata” un par to, kā to iegūt savai bibliotēkai.

Stāstījums arī par biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” īstenotajiem projektiem, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda finansējumu. Atskats uz Nēģu dienas norisi Pāvilostā.

Atgādinām, ka šī gada maijā jaunā redakcijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas nosaka no 2024. gada 1. janvāra visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem obligātu nozvejas datu reģistrēšanu valsts informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).

Zivju Lapa Nr. 4 (62)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru