Iespējas iegūt jaunas un papildināt esošās zināšanas

GalerijaPrint

Jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) šogad piedāvā iespēju iegūt jaunas vai papildināt jau esošās teorētiskās un praktiskās zināšanas par zivsaimniecību, iesaistoties aktivitātē “Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Šī pasākuma ietvaros, piesaistot zivsaimniecības nozares speciālistus un profesionāļus, paredzētas teorētiskās lekcijas par dažādām ar nozares darbību saistītām tēmām, nozares uzņēmumu apmeklējumi, kā arī prasmju skolas. Šai aktivitātei tika aicināti pieteikties jaunieši, kuri savu nākotnes profesionālo darbību vēlas saistīt ar zivsaimniecību, t. sk. zvejniecību, akvakultūru vai zivju pārstrādi.

Jauniešiem daudzveidīgas intereses

Aktivitātes ietvaros aprīlī tika organizētas tikšanās ar jauniešiem, kuri izteikuši vēlmi iesaistīties aktivitātē un apgūt jaunas zināšanas saistībā ar zivsaimniecību. Tikšanās ietvaros tika apzinātas katra jaunieša vajadzības un intereses, lai plānotu veiksmīgu aktivitātes norisi, sadalot jauniešus atkarībā no nozares, kurā tie darbojas un par kuru interesējas, proti, zvejniecība, akvakultūra un zvejas produktu apstrāde/pārstrāde. Jauniešu intereses ir gana plašas un tieši saistītas ar vēlmi nākotnē darboties zivsaimniecības nozarē. Dažiem piekrastes jauniešiem aktuāla ir iespēja gūt zināšanas no nozares profesionāļiem, lai nākotnē attīstu jau esošu uzņēmumu un, dažādojot tā darbību, būtu iespēja mazināt sezonalitātes ietekmi. Citiem savukārt ir vēlme sakopt savā novadā esošus pamestus dīķus, lai nākotnē, piedāvājot makšķerēšanas tūrisma pakalpojumus, veicinātu uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā. Patlaban programmā iesaistījušies jaunieši no Kurzemes un Vidzemes, pārstāvot Kuldīgas, Dundagas, Ventspils, Carnikavas un Salacgrīvas novadus. ZST, ņemot vērā jauniešu intereses un iespējas, organizē dažādas aktivitātes, lai apmācītu jauniešus un dotu iespēju gūt zināšanas no nozares profesionāļiem. Lūk, neliels ieskats paveiktajā.

Apgūst pieredzi ūdenstilpju apsaimniekošanā

Maijā Kuldīgas novada jaunieši tikās ar biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” pārstāvi Oskaru Sproģi, lai iegūtu zināšanas par biedrības dibināšanu, tās darbības specifiku un ES fondu atbalsta iespējām, kā arī par biedrības pieredzi EZF finansējuma piesaistē. Biedrība darbojas Kolkas pagastā un apsaimnieko Kolkas pašvaldības īpašumā esošo Zēņu dīķi. Piesaistot Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļus, “Kolkas makšķernieku klubs” sakopis un labiekārtojis dīķa teritoriju, radot vietu un vidi, kur gan vietējiem pagasta iedzīvotājiem, gan ciemiņiem būtu iespējams tiešām pilnvērtīgi atpūsties, pamakšķerēt un pasapņot, baudot dabas skaistumu. Pēc tikšanās jaunieši pozitīvi vērtēja tieši iespēju iepazīt labu projekta īstenošanas piemēru un rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem, kuras var sniegt uzņēmējs, kurš pats saskāries ar līdzīgām situācijām un zina ieteikt labākos risinājumus pēc savas pieredzes.

Iepazīst zivju pārstrādes procesu Lapmežciemā

Savukārt Kolkas un Ventspils novada jaunieši maijā apmeklēja Lapmežciema zivsaimniecības pārstrādes uzņēmumu IK “Reinis B”, lai iepazītos ar uzņēmuma darbību, iegūtu zināšanas par zvejas produktu pārstrādes uzņēmuma izveidi, nepieciešamiem ieguldījumiem tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, zivju apstrādes/pārstrādes procesu, zvejas produktu pārstrādes veidiem, PVD un VID prasībām, kas jāievēro mazajiem zvejas produktu pārstrādes uzņēmumiem, veicot ražošanu, izbraukuma tirdzniecību un gatavās produkcijas realizāciju.

Uzņēmuma īpašniece Alla Bečere labprāt izrādīja sava uzņēmuma telpas un iepazīstināja ar uzņēmuma tapšanas vēsturi, attīstību un līdzšinējo darbību, stāstot arī ar problēmsituācijām, kurām jābūt gataviem jaunajiem uzņēmējiem, cenšoties iekarot vietu nozares tirgū. Jauniešiem bija iespēja gūt padomu un ieteikumus dažādu tehnoloģisko risinājumu meklējumos, kā arī saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Alla Bečere jauniešiem atgādināja patiesību, ka galvenais ir nebaidīties un pēc pirmajām grūtībām “nemest plinti krūmos”, tad viss izdosies. Pēc tikšanās jaunieši atzina, ka uzņēmējas pieredze un viedoklis deva iespēju labāk izprast zivju pārstrādes procesus un dažādu dienestu prasības, ar kurām jāsaskaras, plānojot uzņēmuma darbību un zvejas produktu tirdzniecību.

Ievads akvakultūrā iesācējiem Tomē

Jūlija sākumā zinātniskā institūta “BIOR” Zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā jauniešiem, kuriem saistoša šķiet akvakultūra un viss, kas ar to saistīts, tika organizētas mācības “Ievads akvakultūrā iesācējiem”. Mācību laikā centra vadītājs Mārcis Ziņģis stāstīja par zivju audzēšanas veidiem un iespējām, kā arī sniedza ieskatu par zivju slimībām un profilaksi. Savukārt zinātniskā institūta “BIOR” Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas vadītāja Dr. vet. med. Ruta Medne jauniešiem skaidroja, kādas akvakultūrā audzējamās zivju sugas patlaban ir izplatītas un populāras Latvijā, kā arī skaidroja zivju resursu papildināšanu dabiskajās ūdenstilpēs, – kā tas notiek, kas atļauts un kāpēc tas vispār jādara, kā arī kāda likumdošana jāievēro, apsaimniekojot publiskās un privātās ūdenstilpes. Pēc teorētisko lekciju noklausīšanās jauniešiem bija iespēja doties ekskursijā pa zivju audzētavu un redzēt, kā praktiski notiek zivju audzēšana un kādas īpatnības jāievēro, audzējot noteiktu zivju sugu.

Nozveja dīķsaimniecībā Kurzemē

Tuvākais pasākums, ko rudenī ieplānojis ZST, sadarbībā ar akvakultūras uzņēmējiem ir iespēja jauniešiem piedalīties zivju nozvejā dīķsaimniecībā Kurzemē. Pēc šī pasākuma sekos vēl arī zivsaimniecības uzņēmumu apmeklējumi, lai palīdzētu jauniešiem gūt zināšanas par zivsaimniecības nozares uzņēmumu darbību un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Ja jūs ieinteresējusi šī aktivitāte un vēlaties iesaistīties tajā, tad pieteikumu par dalību šajā pasākumā lūdzam sūtīt uz e-pastu: zivjutikls@llkc.lv, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu un kontaktinformāciju, kā arī īsu aprakstu par interesējošiem jautājumiem un tēmām, kuras vēlētos apgūt pasākuma ietvaros.

Agnese Neimane–Jordane,

LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru