Dabas māja Liepājā – mūsdienīga iespēja ielūkoties dabā notiekošajā

GalerijaPrint

Pagājušā gada augustā pie Liepājas ezera atklātā “Dabas māja” ir aizraujoša piedzīvojuma pamats, kas balstās uz izpratnes veicināšanu par apkārtējo vidi un kompetenču izglītības pieeju izmantošanu ar aktīvu iesaisti un līdzdalību.

Pozitīvās pārmaiņas pie Liepājas ezera.

Latvijas Zvejnieku federācijas valdes priekšsēdētājs Ēvalds Urtāns, kurš pozitīvi novērtē šīs ieceres īstenošanu, zina stāstīt, ka doma par Dabas mājas izveidošanu Liepājā ir bijusi jau ilgus gadus, un tika apsvērtas vairākas tās atrašanās vietas.

Dabas mājas izveides projekta īstenošana 2018. gadā tika uzsākta Liepājas ezera Zirgu salā, un tā tapusi ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, vietējās rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība”” darbību pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Zīmīgi, ka tā ir tikai daļa no mērķtiecīgā Liepājas pašvaldības un valsts institūciju darba šīs vietas sakopšanā un attīstībā. Vēl 60. gadu beigās šajā vietā atradās sadzīves atkritumu izgāztuve, un pēc tam vairākus gadu desmitus iedzīvotājiem tā vispār nebija pieejama. Vietas sakārtošanas darbi aizsākās līdz ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu 2013. gadā, kad ezera daļā, kas iekļauta NATURA 2000 teritorijā, tika uzbūvēts putnu novērošanas tornis un vienu kilometru gara pastaigu taka gar to.

Turpmākajos gados ar pašvaldības līdzdalību un finansējumu ir izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvlaukums, koka laipas un skatu platformas krasta nogāzēs, dabas taka papildināta ar augu stādījumiem, āra trenažieriem, iekārtotām atpūtas, ugunskura un makšķerēšanas vietām. 2020. gada nogalē atklāts riteņbraukšanas un skrituļošanas ceļš.

Veiktie ieguldījumi un plānveidīgs darbs padarījis šo Liepājas ezera daļu par iecienītu atpūtas vietu pilsētas iedzīvotājiem un ciemiņiem.

Dabas mājas pievienotā vērtība

Dabas māja daļēji atrodas Liepājas ezerā, un tā ir daļa no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un inovāciju centra (ZIIC). Piesaistot EJZF līdzekļus, projekta rezultātā ir radīta infrastruktūra, kurā vienuviet tiek iedzīvināta un attīstīta Liepājas ezera un Baltijas jūras vides resursu daudzveidības apzināšana, izpēte, zvejas kultūras mantojuma saglabāšana un sabiedrības izglītošana par to.

Dabas mājā top interaktīvas vides zinātņu ekspozīcijas (par bioloģiju, ekoloģiju, zooloģiju un citām ar dabu saistītām  nozarēm). Ir izveidota laboratorija, kurā ikvienam interesentam ir iespēja pētīt dabas procesus un iepazīt vides zinātni ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību. Izveidota koprades telpa, kas papildina esošo pamata ekspozīciju ar informatīviem stendiem, norādēm, mūsdienīgiem eksponātiem un aprīkojumu. Te var notikt nodarbības, mācības un meistarklases dažāda vecuma grupām, kā arī var veikt praktisko projektu izstrādi vides izglītībā.

Kristīne Pujāte, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes ZIIC vadītāja, stāsta: “Pēc Dabas mājas atklāšanas augustā, pirmie rudens mēneši bija ļoti darbīgi. Līdz pirmo ierobežojumu pieņemšanai Dabas māju apmeklēja aptuveni 2000 apmeklētāju. Paspējām klātienē realizēt divas izstādes – par invazīvajām sugām Latvijā “Svešie mūsu dabā” un “Purvs”. Sagatavojām arī trešo izstādi par kukaiņiem, taču plānus ietekmēja ierobežojumi.”

Plānotais un vērtīgais

Neatkarīgi no esošās situācijas ZIIC un Dabas mājas komanda turpina darbu, aktīvi iesaistās jaunu iespēju radīšanā un strādā pie jaunu projektu īstenošanas, kas šo vietu padarīs vēl interesantāku un saistošāku.

Kristīne Pujāte stāsta, ka patlaban cenšas pielāgoties situācijai un ir izvietojuši QR kodus Dabas mājas tuvumā ar uzdevumiem par kukaiņiem, kā arī pavisam drīz taps pirmo Dabas mājas attālināto nodarbību piedāvājums skolēniem – nodarbības tiešsaistē.

Norvēģijas finanšu instrumenta projektā “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” notiek Dabas mājas pastāvīgās ekspozīcijas izveide, kas sastāvēs no 15 interaktīviem eksponātiem un vides zinātņu laboratorijas.

Kopīgi ar Liepājas Universitāti un sadarbības partneriem no Norvēģijas – Tronheimas zinātnes centru un Jærmuseet reģionālo muzeju – tiek izstrādāts vairāku izglītojošu nodarbību saturs gan dažādu vecumposmu skolēniem, sākot no pirmsskolas līdz studentiem, gan arī pedagogiem vides zinātņu jomā. Liepājas Universitātes studenti un mācībspēki ir aktīvi iesaistīti arī ekspozīcijas izstrādē.

Šī gada pavasarī ir gaidāmi interaktīvi eksponāti par zemledus makšķerēšanu, tādā veidā godinot zivsaimniecības kultūras mantojumu.

Dabas mājai lielu pievienoto vērtību dod ZIIC komandas atvērtība un sadarbība ar vietējām izglītības iestādēm un dabas mīļotājiem, kuri līdzdarbojas ekspozīciju veidošanā.

Lai arī tiek plānots, ka Dabas māja pilnībā būs aprīkota tikai 2023. gadā ar iespēju to nākotnē vēl paplašināt, ne mirkli nerimst pārliecība, ka tā ir vieta, kuru noteikti jau tagad ir vērts apmeklēt ikvienam. Kristīne Pujāte stāsta, ka Dabas mājas komandas vadmotīvs ir rosināt liepājniekus un pilsētas viesus iepazīt Liepājas un Latvijas dabas bagātības, veicināt pētīšanas prieku, aicināt doties dabā un ieraudzīt dabas skaistumu un burvību, neskatoties uz laika apstākļiem.

Informācijas avots: www.liepaja.lv, www.lrpartneriba.lv

Aleksejs Kačanovs,
LLKC Liepājas konsultāciju biroja vadītājs

Foto: Dabas mājas arhīvs

Uzziņa
Projekta nosaukums: Dabas mājas izveide Zirgu salā.

Īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija (www.liepaja.lv).
Projekta finansējums: ēkas un apkārtējās vides labiekārtošanas kopējās izmaksas ir 458 703,65 eiro, no kurām 270 000 eiro ir EJZF un 188 703, 65 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums.
Vietējā rīcības grupa: Biedrība “Liepājas rajona partnerība” (www.lrpartneriba.lv).

Foto galerija: 

Pievienot komentāru