Baltijas jūras piekrastes teritoriju attīstība Meklenburgā

Latvijas pārstāvji no 2. līdz 6. decembrim devās pieredzes apmaiņas braucienu uz Meklenburgu Vācijā. Pasākuma mērķis bija gūt jaunas idejas un iepazīt Vācijas vietējo rīcības grupu darbu, apgūstot ES Zivsaimniecības fonda un LEADER finansējumu, kā arī tūrisma attīstības un piekrastes teritoriju attīstības pieredzi.

Vispirms notika tikšanās ar Meklenburgas apgabala vietējās rīcības grupas vadītāju un Vismāras domes deputātu Ēriku Repenhāgenu. Tika demonstrēta prezentācija par realizētajiem projektiem Meklenburgas apgabalā. Savukārt mēs stāstījām par VRG „Liepājas rajona partnerība” teritorijā paveikto šajā plānošanas periodā, minot kopējo apgūto finansējumu partnerībā, atbalsta intensitāti un maksimālo projektiem pieejamo finansējuma summu.

Grēvesmūlenas pilsētā mūs iepazīstināja ar projektu, kurā tiek plānots bijušajā dzelzceļa stacijas ēkā iekārtot jauniešu centru. Pašreiz vēl notiek intensīva sabiedriskā apspriešana par to, ko vēl šajā ēkā izvietot. Līdzīgi kā Latvijā valsts ir nodevusi dzelzceļa stacijas ēku pašvaldībai un nu ir jālemj par tās izmantošanu. Lai veicinātu jauniešu piesaisti pilsētai un viņi nedotos uz dzīvi lielākās pilsētās, iecerēts šis projekts. Pašlaik jaunieši darbojas vecajās armijas barakas telpās, tādēļ šī būs lieliska iespēja, piesaistot ES finansējumu, iekārtot piemērotas telpas, iesaistot tapšanas procesā arī pašus jauniešus. Kopējās projekta izmaksas tiek lēstas ap 2,5 miljoniem eiro.

Grāvesmūlenas multifunkcionālajā centrā realizēts ES projekts, piebūvējot bijušajai skolas ēkai konferenču zāli. Šis projekts saņēmis arī arhitektūras balvu. Telpās atrodas dažādas iestādes un muzejs, kurā tiekam iepazīstināti ar pilsētā realizētajiem projektiem. Līdzās atrodas luterāņu baznīca, kurā realizēts LEADER projekts, izveidojot skatu torni baznīcas zvanu tornī un uzbūvētas skaistas koka kāpnes.

Apmeklējam arī pilsētas bibliotēku, kurā atklāta interesanta izstāde par vācu literātiem. Tas gan nebija iekļauts pasākumu plānā ,bet guvām interesantas idejas par ekspozīcijas izveidi un kreatīviem tās pasniegšanas veidiem.

Poelas salā Baltijas jūrā tiekamies ar salas tūrisma centra vadītāju, kurš uzstājas ar prezentāciju par salas projektiem. Apskatām ostu, tur realizētos projektus: promenādi, zvejas kuģīti ar tirdzniecības leti, no kuras var tirgot produkciju tieši no kuģa. Uz salas tiek realizēti projekti ar  EZF līdzfinansējumu. Zvejnieku kooperatīvs izveidojis tīklu noliktavas un saldētavas. Salā tiek domāts par tūrisma, zvejniecības un tirdzniecības sasaisti, jo tas ir galvenais salas iedzīvotāju ienākuma avots.

Galvenā atziņa pēc šī pieredzes apmaiņas brauciena: mūsu VRG darbojas līdzīgi, problēmas Latvijā un bijušās Austrumvācijas daļā ir līdzīgas. Mūsu mērķis gan Vācijā, gan Latvijā ir veicināt tūrisma attīstību Baltijas jūras piekrastē, jo tā ir mūsu bagātība un iespēja. Svarīgi ir piesaistīt jauniešus savai dzimtajai vietai un padarīt to pievilcīgu gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, popularizēt zvejniecības arodu jauniešu vidū. Arī mums ir labi piemēri, ko parādīt, un nejūtamies vairs kā iesācēji šajā jomā.

Pasākuma rezultātā ir nodibināti kontakti ar Vismāras vietējo rīcības grupu, un esam gatavi uzņemt viņus ciemos 2014. gada vasarā, lai iepazīstinātu ar savu pieredzi. Radās arī ideja par kopīgu starptautisko projektu, kurā cilvēkus apmācītu veidot maketus vai objektu kopijas dabā vai telpās mērogā 1:25. To jau dara tieši Grāvesmūlenas pilsētā.

Santa Brāle,
biedrība „Liepājas rajona partnerība”

Pievienot komentāru