Pieredzes apmaiņas braucieni

LLKC Madonas nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu „Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana. Zivju dīķu ierīkošana un apsaimniekošana”, dodoties uz Rēzeknes novadu.

LLKC Daugavpils nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu “ Zivju audzēšana, pārstrāde un produkcijas realizācija”, kurā devās Daugavpils un Ilūkstes novadu publisko ūdeņu apsaimniekotāji un akvakultūras interesenti uz daudznozaru saimniecību “Vlakon” Rēzeknes novadā.

LLKC Siguldas nodaļas rīkoja izglītojošu semināru “Zvejas tiesību normatīvo aktu pielietojums iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zvejā. Zvejas produktu apstrādes daudzveidība”.

Septembra informatīvā diena LLKC Jēkabpils nodaļas konsultantiem notika 16. septembrī saulaini rudenīgās noskaņās Aknīstes novadā. Sirsnīgi sasveicinājušies, esošie novadu konsultanti un bijušie pagastu konsultanti kolēģes Irēnas Butkus vadībā devās iepazīties ar novada aktualitātēm.

Augusta izskaņā Alūksnes, Apes un Gulbenes novadu zivsaimniecības nozares interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā “Piekrastes zvejniecības un uzņēmējdarbības saimniekošanas pieredze dīķsaimniecībās”. Šogad mūsu ceļš veda uz Carnikavas un Inčukalna novadiem.

Turpinot tradīciju katru gadu doties pieredzes apmaiņas braucienā un iepazīt zivsaimniecības iespējas Latvijā, Liepājas puses uzņēmēji un organizāciju pārstāvji devās uz Kuldīgas un Engures novadiem, brauciena laikā apmeklējot četrus interesantus uzņēmējus.

Lapas