Mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā

Datums: 
7. Februāris, 2024

Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, nosaka no 2024. gada 1. janvāra visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem obligātu nozvejas datu reģistrēšanu valsts informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).

Šāda prasība ieviesta, lai zvejniekiem un kontroles iestādēm tiktu samazināts papīra zvejas žurnālu aprites slogs, bet pašvaldībām un valsts iestādēm būtu vieglāk uzraudzīt nozvejas limitu izmantošanu attiecīgos ūdeņos.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2024. gada sākumā organizē mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā, lai palīdzētu zvejniekiem apgūt nepieciešamās prasmes darbam ar sistēmu un nodrošinātu sekmīgāku jaunās prasības ieviešanu praksē.

Mācību seminārs Līvānu novada pašvaldības iekšējo ūdeņu zvejniekiem notiks š.g. 7. februārī plkst. 16-00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novada domes sēžu zālē.

 

Kontaktinformācija: 
rolands.lagzdiņš@llkc.lv
Reģions filtram: