Informācija no 07.11.2023 tiešsaistes vebināra par piekrastes zvejniekiem aktuālām iespējām

Datums: 
15. Novembris, 2023
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas konsultāciju birojs

Ieraksti no SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības sadarbības tīkla ietvaros rīkotā tiešsaistes vebināra 2023. gada 7.novembrī par piekrastes zvejniekiem aktuālām iespējām dotā brīdī ir pieejami LLKC Liepājas biroja YouTube kontā.

Ja zināt, ka šī informācija var kādam noderēt, aicinām dalīties ar to.

(1) Atbalsta pasākums "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā" (kārta atvērta: 15.11.2023.-15.12.2023).

@ Ieraksts ir pieejams saitē - https://youtu.be/RV5tgtI0wRA?si=CZtbIPCFqwUJ10Gr
@ Pielikumā pievienota arī Rinalda prezentācija.
@ !!! Projektus var iesniegt ar šodienu, 15.11.2023 - viens mēnesis ir īss termiņš, noteikti iesakām tam pievērst uzmanību un laicīgi veikt pieteikuma sagatavošanu.

Vairāk informācijas par pasākumu un nosacījumiem LAD mājas lapā - https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/atbalsts-zvejniekiem-piekrastes-zveja

(2) Atbalsta pasākums "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā" (kārta atvērta: 30.10.2023.-15.12.2023)

@ Ieraksts ir pieejams saitē - https://www.youtube.com/watch?v=qJlCPQOxbKM
@ Ja ir interese par šiem projektiem, tad noteikti sazināties ar LLKC Zivsaimniecības nodaļas speciālistiem: Liene Feldmane (tālr. 29334520; e-pasts: liene.feldmane@llkc.lv), Kristaps Gramanis (tālr. 28304909; kristaps.gramanis@llkc.lv).
@ Vairāk informācijas par pasākumu un nosacījumiem LAD mājas lapā - https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/inovacija-pilotprojekti-sadarbiba-ar-...

LAD informācija par aktuāliem atbalsta pasākumiem programmā zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam (PZA) - https://www.lad.gov.lv/lv/programmas-zivsaimniecibas-attistibai-2021-202...

Piesakies LAD jaunumu saņemšanai savā e-pastā > https://www.lad.gov.lv/lv/jaunumi

Vebinārs tika rīkots Zivsaimniecības sadarbības tīkla (www.facebook.com/zivjutikls) ietvaros saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2022/176 , 30.12.2022 Aktivitāte „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana zivsaimniecībā”.

Iesakām >> ZIVJU SEZONA - www.facebook.com/zivjusezona
Piekrastes vietējo rīcības grupu: “Liepājas rajona partnerība” – projekta vadošais partneris, “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Jūras zeme”, “Talsu rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” īstenotais projekts, kura ietvaros tiek sniegta informācija par zivju sezonām un dažādu zivju sezonas pasākumi, kā arī tiek veidoti video sižeti par zivju sezonām, to zvejošanu un iegādes iespējām visā piekrastē visa gada garumā.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Pielikums: 
Kategorija: 
ZST
Reģions filtram: