Seminārs Engures novadā "Darbību dažādošana piekrastes zvejā"