Zvejas produktu pievienotās vērtības radīšana, tūrisma dažādošanas iespējas