Nozares jaunumi

19. Septembris 2023.
Zivsaimniecība
Kolkas pagasta saimniecībā “Pūpoli” 16. septembrī notika LLKC Talsu biroja organizēts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākums “Dažādu jūras zivju zvejošana un kūpināšana pēc sentēvu metodēm”. Kolkas pagasta...
14. Septembris 2023.
Zivsaimniecība-Piekrastes zvejniecība, -Akvakultūra
Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” septembra numurā iepazīstinām ar Agroresursu un ekonomikas institūta veikto pētījumu par zivsaimniecības nozares izturētspējas izaicinājumiem un pašreizējo situāciju. LLKC...
14. Septembris 2023.
Zivsaimniecība-Piekrastes zvejniecība
Šoreiz stāsts par Liepājas piekrastes zvejnieku Anatoliju Molokanovu un viņa uzņēmumu SIA “Sea Breeze”. Ar Anatoliju tiekos Rīgā pie Ķīpsalas, kur viņš pietauvojies ar savu vēsturisko burinieku “Libava” un...
14. Septembris 2023.
Pārtika , Zivsaimniecība
Ar mērķi aizsargāt konkrētu produktu nosaukumus, veicināt to unikālo īpašību saglabāšanu, kas saistītas ar ģeogrāfisko izcelsmi un tradicionālo gatavošanas veidu, Eiropas Savienībā jau kopš 90. gadiem darbojas...
14. Septembris 2023.
Zivsaimniecība-Akvakultūra
Ginta Nordena zemnieku saimniecība “Avotiņi” atrodas Tukuma novada Jaunpils pagasta Struteles muižas “Struteles Avotiņos”. Makšķernieki šo vietu sauc vienkārši par Skolas dīķi. Gintu Nordenu pazīstu jau...
14. Septembris 2023.
Zivsaimniecība
Gatavojoties jaunajam plānošanas perioda atbalstam, ir svarīgi izpētīt zivsaimniecības uzņēmumiem aktuālos izturētspējas izaicinājumus un pielietojamos risinājumus. Atbildot uz to, Agroresursu un ekonomikas...
14. Septembris 2023.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurā informācija par Zemkopības ministrijas iecerētajiem pasākumiem, atbalstot dabas stihijās cietušos lauksaimniekus. Arī reportāža par “Novada Garšas” pēdējo no...
14. Septembris 2023.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Rīti kļūst dzestrāki, skaļās putnu čalas nomaina klusi miglas vāli – ir iestājies septembris. Taču katram gadalaikam un katram gada mēnesim piemīt savs skaistums. Septembris ir īstais laiks, lai baudītu asteru...
14. Septembris 2023.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Indras Endzeles saimniecībā dzīvnieki ir ģimenes locekļi ar respektētām individuālajām vēlmēm un rakstura iezīmēm, katram ir savs stāsts, un patlaban jauno novietni tie var saukt par mājām: trīs Romanovas...
14. Septembris 2023.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Šis stāsts ir par kādu ģimeni no Vācijas, kas pašiem necerēti veiksmīgi ir nonākusi īstajā laikā un īstajā vietā. SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrību” kopš 2013. gada oktobra vada Fabians Fennels, apsaimnieko...

Lapas