Analizē Eiropā pieejamās alternatīvās nezāļu ierobežošanas metodes un aicina piedalīties aptaujā

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju augstskola piedalās Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2021" trīs gadu projektā OPER8, kuru vada Atēnu Lauksaimniecības universitāte kopā ar 9 partneriem no 7 valstīm.

Projekta ietvaros ir izveidots jauns ES mēroga tīkls (NST) ar nolūku veicināt alternatīvo nezāļu ierobežošanas risinājumu ieviešanu lauksaimniecības praksē. Latvijas Nacionālā tīkla ietvaros (NT) ir paredzēts informēt, demonstrēt un popularizēt alternatīvus nezāļu ierobežošanas risinājumus lauksaimniekiem u. c. lauksaimniecības nozares pārstāvjiem.

OPER8 projekts ir balstīts uz astoņiem inovatīviem nezāļu ierobežošanas risinājumiem ES līmenī. Latvijā, AAZI "Agrihorts” veiksmīgi realizēja projektu - “Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide” lai izstrādātu nezāļu ierobežošanas iekārtu, kas spēj autonomi pārvietoties pa lauku, identificēt nezāles un atšķirt tās no kultūraugiem, kā arī izmantojot augstas enerģijas lāzera vai precīzi pozicionēta mehāniskā agregāta palīdzību, iznīcināt nezāles vai būtiski traucēt to turpmāko augšanu.

Šī projekta mērķis ir mazināt lauksaimniecībā izmantoto sintētisko augu aizsardzības līdzekļu (AAL), jo īpaši herbicīdu, negatīvo ietekmi uz vidi, dabas resursiem un cilvēku veselību. AAL alternatīvas netiek ieviestas augsto izmaksu, ieviešanas procesa sarežģītības un pieejamās informācijas par alternatīvajām metodēm trūkuma dēļ. Projekta mērķis ir atrisināt šo problēmu, izveidojot Eiropas tematisko tīklu (NST), nodrošinot piekļuvi alternatīvām nezāļu apkarošanas metodēm un izplatot informāciju par to izmantošanu.

Alternatīvie risinājumi ir sadalīti tiešajās un netiešajās nezāļu apkarošanas metodēs un tiek novērtēti, pamatojoties uz to sarežģītību un pielietojamību dažāda mēroga laukos. Tiešās metodes ietver mehānisku kameras vadītu iekārtu izmantošanu precīzākai nezāļu ierobežošanai, precīzā smidzinātāja izmantošana, izmantojot ar drona palīdzību iegūto nezāļu izplatības karti, lāzeriekārtas izmantošana, savukārt netiešās metodes ietver starpkultūru, augseku, novēlotu sēju utt.

Izvēlētie nezāļu apkarošanas risinājumi tiek prezentēti lauku dienās, vebināros, kā arī nacionālajos un Eiropas semināros visās 7 iesaistītajās Eiropas valstīs.

Drīzumā notiks otrais alternatīvo metožu novērtēšanas posms

Tuvākajā laikā, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā Tīklā aptaujas laikā iegūtajiem rezultātiem, tiks veikta otrā novērtēšanas fāze izvēlētajiem risinājumiem, kas balstīta uz ekonomiskajām izmaksām, kā arī sociālo un vides ietekmi. Šī novērtējuma mērķis ir apkopot galīgo labākās prakses kopu alternatīvai nezāļu kontrolei, ko var īstenot katrā valstī atsevišķi.

Projekta laikā izveidotā digitālā uzskaite ar pieejamiem risinājumiem par alternatīvajām nezāļu ierobežošanas metodēm kalpo kā visaptveroša rokasgrāmata nezāļu apkarošanai. Tā piedāvā informāciju par dažādām alternatīvām nezāļu ierobežošanas metodēm un ir pieejama pētniekiem, lauksaimniekiem, lauksaimniecības speciālistiem un citiem interesentiem. Līdz šim uzskaitē ir augšupielādētas vairāk nekā 400 zinātniskas publikācijas par alternatīvām nezāļu apkarošanas metodēm. Turklāt digitālā uzskaite tiks vēl papildināta ar katrai valstij specifiskiem alternatīviem kontroles risinājumiem, kas pielāgoti katra tirgus vajadzībām.

Skenējiet QR kodu uz Oper8 tīmekļa lapu un Oper8 Inventory lapu.

 

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties e-pastā: Viktorija.zagorska@lbtu.lv

Projekts OPER8 ir līdzfinansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon saskaņā ar granta līgumu No. 101060591.

Vairāk informācijas: https://www.oper-8.eu/

 

Pievienot komentāru