Valters Pundurs saimnieko ar mīlestību pret savu zemi

GalerijaPrint

Madonas novada Sausnējas pagasta Jaunkņapēnos saimnieko Valters Pundurs – kopš 2012. gada, kad pārņēma no savas sievas Līgas omes Veltas Ārijas Bērziņas viņas nomas zemes un 10 aitu ganāmpulku.

Iesākums bija ar mazu nomas zemi, kamēr laika gaitā saimniecībā ir iegādāta zeme īpašumā 52 ha, pārējie ir nomas lauki. Valtera Pundura saimniecībā tiek kopti un apsaimniekoti 138 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Aitu ganāmpulks ir audzis līdz 42 Dorperas un Merino šķirņu krustojuma aitām. Aitām Valtera saimniecībā ir sava novietne, kur apkārt ir ganības, aploki, bet aitu ganāmpulku Valters nav domājis  paplašināt. Aitas saimnieks tirgo SIA “Piebalgas kūpinātava” un SIA “Sidrabjērs”.

Izveidots viegli vadāms ganāmpulks

Augot zemes platībām un saimniecības attīstības vajadzībām, Valters Pundurs 2013. gada ziemā iegādājās pirmos gaļas šķirnes liellopus. Ganāmpulkā ir Simentāles un Šarolē šķirnes dzīvnieki, vaislas bullis gan pašreiz ir Šarolē šķirnes. Jaunkņapēnos tagad ir 46 gaļas liellopu ganāmpulks, t. sk. 25 zīdītājgovis. Valters Pundurs ir pārliecinājies, ka Simentāles šķirnes zīdītājgovis ir mierīgas, veselīgas un pienīgas mammas, kas izbaro savus teliņus un vēl citreiz atļauj arī mazāk pienīgo Šarolē zīdītājgovju mazuļiem pamieloties ar savu pienu. Ikdienā neatlaidīgi ejot un darbojoties ar lopiem, Valters Pundurs ir izveidojis mierīgu un viegli vadāmu gaļas liellopu ganāmpulku, kur saimnieks viens pats šķiro lopus gan pārdošanai, gan pārdzīšanai uz citiem aplokiem, gan var viens pats iedzīt lopus nodošanai furgonā. Lopi pieraduši pie saimnieka, šķirošana, brāķēšana norit mierīgi, savukārt, kad pieaicina palīgu, tad lopi kļūst tramīgi. Arī gaļas liellopiem saimniecībā ir sava novietne, kur patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, ir aploki un plašas ganības. Liellopus Valters Pundurs realizē SIA “Izsoļu nams” un brāķētos nodot SIA “Senlejas”. No dzīvniekiem saimniecībā ir arī trušu ganāmpulks un vistu bariņš, olas un gaļa tiek izmantota ģimenei pašpatēriņam.

Uzsākta bioloģiskā saimniekošana

Valters Pundurs 2021. gadā uzsāka saimniekot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Bioloģiski apsaimniekojamā zemes platība patlaban ir 138 ha. Lauksaimnieciskai darbībai saimniecība izmanto īpašumā un nomā esošu zemi. Nelielās platībās tiek sētas auzas un griķi, bet pārsvarā tiek audzēts zālājs ganību un savas saimniecības lopbarības sagatavošanas vajadzībām. Saimniecībā ir iegādāta visa lopbarības sagatavošanas un augsnes apstrādes tehnika. Kopš Valters  nodibināja saimniecību, uzreiz kļuva par LLKC Madonas biroja grāmatvedības, ekonomikas, augkopības un lopkopības klientu. Šos ilgos gadus saimniecības grāmatvedību kārto un ES atbalsta  projektu rakstīja LLKC Madonas biroja grāmatvedības konsultante Dace Stalīdzāne. 2019. gadā ar projekta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” atbalstu saimniecībā tika iegādāts siena vālotājs un pļaujmašīna. 2021. gadā ar Altum atbalstu nopirkta jauna siena prese un 2023. gadā – lietots traktors Valtra 8150.

Valters Pundurs ir absolvējis Aizkraukles arodvidusskolu, kur ieguvis namu apsaimniekotāja-celtnieka profesiju. 1997. gadā Aizkraukles arodvidusskolā eksperimentālajā kursā mācību programmā mācīja jauniešus uzcelt māju no pamatiem līdz atslēgai. Valteram apgūtais celtnieka arods sirdij tuvs. Ir celtas un atjaunotas daudzas mājas. Kopā ar brāli Albertu Punduru klāti skaidu jumti daudzām mājām, būvēm. Vecpiebalgā uzceltas divas mājas no pamatiem līdz atslēgai. Arī savu māju Valters ir renovējis, uzcēlis pats, kur vienā mājā dzīvo četras  paaudzes. Ome Velta, sievasmāte Sarmīte, Valters ar sieviņu Līgu un nu jau abu bērni meita Elza un mazais dēliņš Ralfs.

Kad tiek jautāts par vaļaspriekiem, tad Valters atbild, ka kādreiz skolas gados patika futbols un citi sporta veidi. Savukārt tagad aizraušanās ir skrūvēt lūžņus un iet medībās, cik nu var atlicināt laiku no saimniecības nebeidzamajiem darbiem.

Kamēr dēls Ralfs ir pavisam mazs, tikmēr meita Elza visu ģimeni ievelk sabiedriskajos pasākumos, kuri ir jāapmeklē.  Hip hop deju konkursi, dziedāšanas, tautu deju skates, Elzas uzstāšanās pasākumos, uz kuriem Valters un Līga nemitīgi ved meitiņu. Viss tiekot pakārtots bērnu sabiedriskajai dzīvei.

Aktīvs un zinātkārs zemnieks

Tikmēr pats Valters Pundurs ir aktīvs zemnieks, kurš nemitīgi mācās, pilnveidojas un iesaistās dažādos projektos. Apmeklē LLKC rīkotos informatīvos, izglītojošos seminārus, piedalās mācību programmās un saimniecību apmeklējuma pasākumos, lauka dienās, demonstrējumu semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, lai iegūtu vajadzīgās zināšanas lauksaimniecībā un lopkopībā. Tāpat Valters izmanto Eiropas Savienības apmaksātas individuālās konsultācijas augkopībā un lopkopībā.

Saņem apsveikumus lauksaimnieku ballē

LLKC Madonas birojs sadarbībā ar Madonas un Varakļānu novadu pašvaldībām aicināja Madonas un Varakļānu zemniekus uz lauksaimnieku balli, kas ar vadmotīvu “Zaļi dzīvojam” 2024. gada 1. martā tika vērienīgi aizvadīta Varakļānu novada kultūras centrā. Pasākuma mērķis ik gadu godināt aktīvus, radošus, uz zināšanām vērstus un godprātīgus novadu lauksaimniekus. Šogad LLKC Madonas birojs sveica saimnieciskās darbības veicēju Valteru Punduru, izsakot pateicību par ieguldījumu lauksaimniecībā, par neatlaidību un mīlestību pret savu zemi. Lauksaimnieku godināšanā vēlējāmies pateikt sirsnīgu paldies ikvienam lauksaimniekam, bet jo īpaši Valteram, kura darbi runā vairāk par vārdiem.

Valters Pundurs atzinīgus vārdus velta savam kaimiņam Antim Jēkabsonam, kurš jau no pašiem pirmajiem Valtera saimniekošanas gadiem ir bijis lielu lielais palīgs, kurš viņu kā lauksaimnieku ir atbalstījis, gan pieskrienot palīdzēt saspringtos darba periodos, gan ikdienā. Paldies kaimiņam  par izpalīdzēšanu, par nesavtību visus šos daudzos gadus.

Valters sev un citiem lauksaimniekiem novēl pacietīgi iet savu izvēlēto ceļu. Mazāk čīkstēt un neatlaidīgi, maziem solīšiem, sīksti un pārliecinoši attīstīt savas saimniecības, jo ģimene un zeme, saimniecība ir lauku pamats.

Lai Valteram neizsīkstošs darba spars un vēlme mācīties, attīstīt savu saimniecību arī turpmāk!

Anita Brikša,
LLKC Madonas konsultāciju biroja
uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Agris Veckalniņš un no ģimenes arhīva

Foto galerija: 

Pievienot komentāru