Iznācis “Lauku Lapas” aprīļa numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurā galvenā tēma par to, ar kādām problēmām lauksaimniekiem nākas saskarties šopavasar – minerālmēslu nodrošinājumu, augstām degvielas un citu resursu cenām, kas ienes pārmaiņas saimniekošanā, vienlaikus radot izaicinājumu ES un arī valsts pārvaldes institūcijām ātru lēmumu pieņemšanā.

Grāmatvedības sadaļā – plašāk par sezonas laukstrādnieku nodokļa piemērošanu.

Stāstām par pirmo lauksaimniecības meikatonu “AgriTech 2022”, ko sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, iepazīstinot ar tajā uzvarējušajām idejām.

Informējam par LLKC sagatavotajiem bruto seguma piemēriem, kas tiek sagatavoti jau 28. gadu, lai lauksaimniekiem būtu, pēc kā vadīties, aprēķinot savas saimniekošanas rezultātus.

Publicējam noderīgus padomus, gatavojoties jaunajai dārzkopības sezonai.

Par augkopības demonstrējumu rezultātiem – dažādu desikantu pielietojuma salīdzinājums kartupeļu audzēšanā.

Sadaļā “Čiekurs” pa to, kā pieteikties atbalstam projektos pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.

Vēstām arī par konkursa “Laukiem būt!” finālu un iepazīstinām ar uzvarētājiem trīs nominācijās.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 4 (205)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru