Mežsaimniecība

26.04.2024. | MKPC Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju"

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju

- MKPC aktualitātes.
- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.Izplatības riski reģionos.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Objekts mežā!

18.04.2024. | MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktualitātes medību jomā 2024"

Semināra tēma: Aktualitātes medību jomā 2024

- MKPC aktualitātes.
-Grozījumi medību noteikumos.
- Aplikācija "Mednis", aktualitātes.
- Šī brīža problemātika medniecībā. Lielie plēsēji - statuss, problēmas un prognozes.
- Jautājumi un atbildes.

Lektori: Valters Lūsis (Valsts meža dienests), Ēriks Ozols (Latvijas Mednieku savienības Nacionālās padomes loceklis).

12.04.2024. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Pavasara aktualitātes meža atjaunošanā"

Semināra tēma: Pavasara aktualitātes meža atjaunošanā

- Meža atjaunošana, stādu izvēle, augsnes sagatavošana.
- Eiropas Savienības atbalsts meža atjaunošanā un jaunaudžu retināšanai.
- Jaunākais MKPC darbībā
- Meža stādīšanas darbu organizācija. Stādījumu aizsardzība un pārskatu sagatavošana par meža atjaunošanu. Stādīšanas kvalitātes
pārbaude.
-Egļu astoņzobu mizgraužu izplatība, egļu audžu aizsardzība.

Lektori: Astrīda Rudzīte un Mārtiņs Ulpe (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

12.04.2024. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "MKPC aktualitātes, pavasaris-meža stādīšanas laiks."

Semināra tēma:MKPC aktualitātes, pavasaris-meža stādīšanas laiks.

- MKPC darbības virzieni 2024. gadā.
- Meža stādīšanas laiks- kādus stādus izvēlēties,kā stādīt, kādus darba rīkus izvēlēties.
- Augsnes sagatavošanas veidi -Meža atjaunošanas veidi.Koku skaits uz ha. Atjaunojamās koku sugas izvēle
- Stādījumu aizsardzība, stādījumu kopšana.

Lektori: Agrita Šēnberga un Uldis Pētersons (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

10.04.2024. | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Pavasara aktualitātes lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Egļu astoņzobu mizgraužu ierobežošanas pasākumi."

Semināra tēma: Pavasara aktualitātes lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Egļu astoņzobu mizgraužu ierobežošanas pasākumi.

09.05.2024. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža meliorācija"

Semināra tēma: Meža meliorācija

- Meža meliorācija, tās nozīme un meliorācijas sistēmu renovācijas labā prakse.
- Meža apsaimniekošanas prakse ūdens objektu tuvumā.

Lektori: Zane Lībiete (Vadošā pētnice LVMI "Silava").

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397, janis.runcis@mkpc.llkc.lv!
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

23.03.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža ekosistēmu pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā"

Semināra tēma: Meža ekosistēmu pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā

- Ūdensteču nozīme meža ekosistēmā, to vispārējā stāvokļa novērtēšana, rekomendācijas piekrastes joslas apsaimniekošanā. Kultūrvēsturiskais mantojums.
- Aktualitātes meža apsaimniekošanā dabas aizsardzības teritorijā.
- Bioloģiskai daudzveidībai svarīgu meža struktūras elementu atpazīšana dabā.

Lektori: Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Vilnis Trops (Valsts meža dienests).

11.04.2024. | MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Dabai draudzīga mežsaimniecība īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā."

Semināra tēma: Dabai draudzīga mežsaimniecība īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā.

- Dabai draudzīga mežsaimniecība īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā.
- Saimnieciskās darbības ierobežojumu kompensēšana.
- Dabai draudzīga mežsaimniecība.
- Bioloģiskai daudzveidībai svarīgi meža struktūras elementi.
- Bioloģiskai daudzveidībai svarīgi meža struktūras elementu atpazīšana dabā.
- Objekts mežā!

23.03.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža atjaunošana sākas kokaudzētavā"

Semināra tēma: Meža atjaunošana sākas kokaudzētavā

- Kokaudzētavas vēsture;
- Stādāmā materiāla audzēšana;
- Stādu veidi- ietvarstādi un ietvarstādi ar uzlabotu sakņu sistēmu;
- Stādu uzglabāšana;, transportēšana;
- Kādi dokumenti nepieciešami meža stādītājam;
- MKPC aktualitātes;
- ES atbalsts meža atjaunošanā;
- Veicamie darbi un nepieciešamie dokumenti, lai 2024.septembrī pieteiktos intervencē LA 7 "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība