Mežsaimniecība

12.10.2023. | MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa | Izglītojošs seminārs "Jaunaudžu aizsardzība pret meža dzīvnieku postījumiem. Darba drošība mežā ar motorzāģi un krūmgriezi"

Semināra tēma: Jaunaudžu aizsardzība pret meža dzīvnieku postījumiem. Darba drošība mežā ar motorzāģi un krūmgriezi

06.10.2023. | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža apsaimniekošanas pieredze Stalbes pagasta īpašumā “Cābuļi”"

Semināra tēma: Meža apsaimniekošanas pieredze Stalbes pagasta īpašumā “Cābuļi”

- Objektos mežā: -galvenās izlases cirtes ar atvērumiem un vienlaidus platībā;
- Sanitārās vienlaidus cirtes;
- Rekonstruktīvās vienlaidus cirtes - jaunaudzes papildināšana un kopšana, aizzēluma apstākļos, aizsardzība ar repelentu;
- Augsnes gatavošanas veidi (pacilas, joslas);
- Meža atjaunošanas veidi, plusi un mīnusi, koku skaits uz ha;
- Atjaunojamās koku sugas izvēle;
- Saglabājamie koki izcirtumā.

03.10.2023. | MKPC Saldus nodaļa | Izglītojoš seminārs "Augošu koku un kokmateriālu uzmērīšana, to kvalitāte"

Semināra tēma: Augošu koku un kokmateriālu uzmērīšana, to kvalitāte

- Augošu koku vainas un to ietekme uz kokmateriālu kvalitāti
- Apaļo kokmateriālu kvalitātes standartu prasību izvērtēšana saistībā ar koksnes vainu ietekmi uz pārstrādes produktu
- Sortimentu iznākumu noteikšana
- Augošu koku un kokmateriālu uzmērīšana. Zāģmateriālu šķiras

Lektori: Lidija Bredovska (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts) .

28.09.2023. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža nekoksnes resusrsi, iespējas ienākumu gūšanai"

Semināra tēma: Meža nekoksnes resusrsi, iespējas ienākumu gūšanai

- Nekoksnes resursi - iedalījums, ieguves un izmantošanas nosacījumi
- Nekoksnes resursi - idejas uzņēmējdarbībai un ienākumu gūšanai

Lektori: Lelde Vilkriste (LBTU Meža fakultātes docente)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397, janis.runcis@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

28.09.2023. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšanas praktiskie piemēri"

Semināra tēma:Jaunaudžu kopšanas praktiskie piemēri

- MKPC aktualitātes
- Koku sugas un augošo koku skaita noteikšana pirms jaunaudžu kopšanas
- Objektu apskate dabā pēc jaunaudžu kopšanas. Tīraudzes, mistraudzes un nekoptas jaunaudzes
- Kādus dokumentus jāiesniedz VMD pēc jaunaudžu kopšanas

Lektori: Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Guntars Vaivods (mežsaimniecības inženieris).

15.09.2023. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktualitātes mežu īpašniekiem"

Semināra tēma: Aktualitātes mežu īpašniekiem

- MKPC aktualitātes
- Grozījumi meža atjaunošanas un koku ciršanas noteikumos
- Par ES atbalsta noteikumu projektu
- Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Lektori: Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 22019356, rita.dasciora@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

29.09.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu aizsardzība pretmeža dzīvnieku postījumiem."

Semināra tēma:Jaunaudžu aizsardzība pretmeža dzīvnieku postījumiem.

- Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi.
- Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.
- Dažādu līdzekļu un palīgmateriālu raksturojums, to darbības efektivitātes salīdzinājums. Piemēram,- Cervacol,Plantskyd,Trico.
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam un praktiskā pielietošana.

Lektori: Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas Vecākais mežsaimniecības konsultants)

29.09.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana"

Semināra tēma:Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

- Dabas vērtības un tām vēlamā apsaimniekošana plānoto mežaparku teritorijā Kārķos un Ērģemē.
- Dabas vērtības elementi( dižkoki, aizsargājamāssugas un biotopi, bioloģiski nozīmīgas struktūras).
- Iespējamā plānošanas un apsaimniekošanas stratēģija dabas vērtību saglabāšanai un īstenošanai.
- Invazīvās sugas, to ierobežošanas stratēģija.

Lektori: Anete Pošiva -Bunkovska (Biotopu eksperte)

16.09.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu aizsardzība pret meža dzīvnieku postījumiem"

Semināra tēma: Jaunaudžu aizsardzība pret meža dzīvnieku postījumiem

- Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi.
- Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.
- Dažādu līdzekļu un palīgmateriālu raksturojums, to darbības efektivitātes salīdzinājums.Piemēram Cervacol, Plantskyd, Trico.
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam un praktiska pielietošana.
- Objekts mežā!

Lektori: Andris Vīrs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs)

23.09.2023. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Ieskats mežsaimniecības pamatos"

Semināra tēma: Ieskats mežsaimniecības pamatos

- MKPC Aktualitātes. Konsultāciju projekti.
- Īpašuma robežas, meža inventarizācija.
- Meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana.
- Rīcības plāns ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem.
- Plantāciju meži.
- Koku sugu atpazīšana, atstājamo koku izvēle, šķērslaukuma noteikšana ar Biterliha lineālu, koku augstuma mērīšana ar Suunto un Vertex.

Lektori: Agrita Šēnberga (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība