04., 05. un 10.aprīlī|Ventspils|Mācības|“Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus” (piena un gaļas liellopu audzēšana bioloģiskās saimniecībās)

Datums: 
4. Aprīlis, 2024 līdz 10. Aprīlis, 2024
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Ventspils konsultāciju birojs

SIA LLKC Ventspils birojs aicina uz 16h mācībām “Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus” (piena un gaļas liellopu audzēšana konvencionālās saimniecībās)
Programmā:
• Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai
• LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
• Ganāmpulka veselības pārvaldība saimniecībās
• Dzīvnieku audzēšana, turēšana, mītņošana un to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā
• Datu uzskaites un pārraudzības datu nozīme ganāmpulka veselības pārvaldībā
• Ēdināšana dzīvnieku imunitātes uzturēšanai un stiprināšanai dažādās vecuma, fizioloģiskā stāvokļa un ražības grupās
• Dzīvnieku signāli dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai un atbildīgas antibiotiku lietošanas pieredze
• Datu uzskaite saimniecībā
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā
4.aprīlī 10.00-13:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
5.aprīlī 10.00-13:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
10.aprīlī 10:00-16:30 praktiskās nodarbības Tārgales pamatskolā un kādā no Ventspils novada zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar piena lopkopību. Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!
Lektori:
• LLKC konsultants-eksperts Silvija Dreijere
• LLKC Kuldīgas biroja lopkopības konsultante Vendija Madara Kancāne
Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus. Sertificētas personas (pārraugi, vērtētāji, MA tehniķi) saņems kvalifikācijas celšanai nepieciešamās stundas, kā arī, apliecinājums piemērots Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, tāpat arī ganāmpulku īpašnieki.
Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.
Pieteikšanās līdz 22.03.24., zvanot pa tālruni 26109996 Gitai Langbergai. Kad grupa būs nokomplektēta, pieteikšanās tiks pārtraukta.
Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:45
Papildus kontaktinformācija:
irisa.roze@llkc.lv; tālr. 29277011
gita.langberga@llkc.lv; 26109996
Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
LLKC Ventspils KB lopkopības konsultante Gita Langberga, t. 26109996
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
1programma_llkc02ve05-m.doc302 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: