Aktualitātes atbalsta maksājumu saņemšanai 2015.gadā