Uzņēmējdarbība

Izsludināts LEADER projektu konkurss sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 16. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 50292,20 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

Saulainā pavasara dienā viesojamies iekš Dundag, Tirgus laukumā pie uzņēmīgiem jauniem cilvēkiem.

Izsludināts 2023. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2023. gada 18. maija līdz 19. jūnijam pl.16.30, iesniegt var Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Kopējais pieejamais finansējums: 100 000.00 EUR.

Tautas mākslas festivāls “Augšdaugava 2023”

Latgales sēta

14.00 “Metu tiltu pār Daugavu” Lielā Augšdaugavas musturdeķa tilta atklāšana

14.30 “Raibu raibie musturi” Dienas koncerti

17.00 Vislatvijas ūdens tūristu saieta “Lielais plosts” dalībnieku sagaidīšana

18.30 “Musturu musturiem” Lielkoncerts

Slutišķu vecticībnieku sēta

15.00 – 17.00 “Musturotā saimes ikdiena”

Vecticībnieku kulinārā mantojuma meistarklases, dziedāšana, rotaļas, danči

15.00., 17.00 Ekskursijas ar gidu

Festivāla teritorija

Saulainā maija rītā devāmies garšu piedzīvojumā uz radošo māju “Smilgāji” Vānes pagastā. Saimnieki – Bitmaņu ģimenedzīvi pilsētā nomainījuši pret lauku mieru un klusumu.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) izstrādājusi kooperatīvu elektroniskās informācijas sistēmu (KEIS), kas ļaus pārvaldīt kooperatīvu datus un atvieglos kooperatīvu biedru darbu.

Atbalsts uzņēmuma biznesa idejām Vidzemē

Vidzemes plānošanas reģions aicina uzņēmējus vecumā no 18 līdz 40 gadiem pieteikt savu biznesa ideju atbalstam 5000EUR apmērā.
Pieteikšanās atvērta līdz 24.maijam, https://ej.uz/ijkn
Biznesa ideju konkursa ietvaros tiek piedāvātas konsultācijas un praktiskas apmācības.

Konkurss noris ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ granta iesaisti.

Vidzemes plānošanas reģionā ietilpst - Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Varakļānu novadi.

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurā rubrikā “ES atbalsts 2023” turpinām skaidrot jaunos nosacījumus – šoreiz precizēta informācija ar buferjoslu un laukmaļu apsaimniekošanu, kā arī Zemkopības ministrijas skaidrojumi par situāciju kopumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Uzņēmējdarbība