Iznācis “Lauku Lapas” jūlija numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija numurā informējam par LLKC radīto jauno atbalsta programmu lauku uzņēmējiem – “Laukiem augt” un atjaunoto elektroniskās lauku pārvaldības sistēmas “Mans Lauks” mājaslapu.

Plašs materiāls par LEADER pieeju kā vienu no instrumentiem novadu attīstībā, apkopojot vairākās LLKC rīkotajās diskusijās izskanējušos viedokļus par labbūtību lauku telpā.

Publicējam Valsts augu aizsardzības dienesta materiālu par augu aizsardzības līdzekļu drošu un pamatotu lietošanu.

Labās pieredzes stāsti: par Karīnas Adijānes izveidoto uzņēmumu “Soltais lauku gardums” Lendžu pagastā un Elzas Strazdiņas izveidoto dārzniecību Elejas pagastā.

Pēc ilgāka laika, lasītāju intereses mudināti, atkal stāstām par meža dārzu izveides principiem.

Mežsaimniecības sadaļā: kādas ir turpmākās darbības, ja īpašumā iegūts mežs.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” – samazinājusies minerālmēslu lietošana lauksaimniecībā, piešķir īpašo norādi jēra gaļai no Lofotiem, atjauno importa ierobežojumus no Ukrainas u. c.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 7 (232)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru