Rīga

Rīgā notiks mācību seminārs piena kazu pārraudzības, šķirnes saimniecības īpašniekiem (B, C apliecības), piena kazu pārraugiem (A sertifikāts)

Aicinām uz Latvijas Kazkopības biedrības mācību semināru piena kazu pārraudzības, šķirnes saimniecības īpašniekiem (B, C apliecības), piena kazu pārraugiem (A sertifikāts), šī gada 10. martā no plkst. 9:30 - 15:00, Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā. (315. telpa)

Informatīvs seminārs Rīgā - Nodokļu piemērošana meža un lauku apsaimniekošanā

Būtiskākie jaunumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, sezonas laukstrādnieku ienākums un ar nodokli neapliekamie ienākumi. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana un aizpildīšanas kārtība. Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem. Aktualitātes 2016.gadā mikrouzņēmumu nodokļa jautājumos. Atbildes uz jautājumiem. Lektore Sarmīte Kirhnere, nodokļu konsultante

Informatīvs seminārs Rīgā - Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem. Baltalkšņu audžu nomaiņa

Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014. - 2020. plānošanas periodā. Tendences meža atjaunošanā privāto meža īpašnieku mežos. Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām, piemērotākās koku sugas, paredzamā mežaudžu kopšana. Ekonomiskais ieguvums pēc baltalkšņu audžu nociršanas, finansiālie ieguldījumi audzes veidošanā.

Informatīvais seminārs Rīgā - Eiropas Savienības atbalsts meža un aizaugušo lauksaimniecības zemju īpašniekiem

ES atbalsts par paaugas un pameža kopšanu vietās, kur aizliegta kailcirte. Kas jāņem vērā, sagatavojot MAAPP. Retināmās platības izvēle
ES atbalsta pasākumi jaunajā plānošanas periodā 2014-2020 meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Latvijas Zaļās kustības Vasaras nometne!

Šīs vasaras beigās – 20., 21.augustā mēs, Latvijas Zaļā kustība (LZK), aicinām visus mūsu draugus uz zaļi domājošos cilvēkus pavadīt divas dienas ieskautus meža ielokā, baudot Latvijas zaļumu un risinot sarunas par vides aizsardzību un ilgtspēju, t.sk., LZK darbiem, idejām un nākotni. Šīs divas dienas mēs nodrošināsim ar visu nepieciešamo – transportu, naktsmājām un gardu ēdienu.

Ja Tu neesi LZK biedrs, bet Tevi interesē zaļais dzīvesveids, vides aizsardzība un Tu labprāt iesaistītos Latvijas Zaļās kustības darbībā, piesakies, aizpildot anketu:

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas Latvijas nacionālās biedrības (NJF Latvija) kongress

Kongresa mērķis ir veidot informācijas apmaiņas platformu par jaunākajiem zinātnes pētījumiem lauksaimniecības nozarē un Ziemeļvalstu pieredzi efektīgas lauksaimniecības konsultāciju un zināšanu pārneses sistēmas veidošanā, lai veicinātu jaunu tehnoloģiju un saimniekošanas metožu ieviešanu praksē, lauksaimniecības nozares konkurētspēju un ilgtspējīgu lauksaimniecību Ziemeļvalstīs un t.sk. Latvijā.

Lapas

Subscribe to RSS - Rīga