Rīga

Informatīvais seminārs Rīgā - Aktualitātes par ES atbalstu mežiem un projekts „Dabas skaitīšana”

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija un kā tas skars privātos meža īpašniekus. Atbildes uz jautājumiem. ES atbalsta aktivitātes mežiem, jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 4. kārtu. Svarīgākais par projekta pieteikumu sagatavošanu. Atbildes uz jautājumiem.

Putnu dienas Zoodārzā. Gatavojam putnu būrus!

Rīgas Zooloģiskais dārzs 1.aprīlī visus laipni aicina uz Putnu dienām!

No plkst. 12.00-15.00 darbosies Dzeņa darbnīca, kurā, zoodārza speciālistu pavadībā, ikvienam interesentam būs iespēja iemācīties pareizi izgatavot putnu būrīti mazajiem dobumperētājiem putniem – zīlītēm un mušķērājiem, kā arī mājas strazdiem. Šogad plānojam izgatavot 300 zīlīšu un 300 strazdu būrus. Pašu gatavoto putnu būri varēs ņemt līdzi un izkārt putniem piemērotā vietā savu māju apkaimē.

Meža nozares konference 2016 - Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Galvenie šī gada konferencē aplūkojamie jautājumi:
• ES atbalsta saņemšanas iespējas un risinājumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros;
• Mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam un apsaimniekošanas perspektīvām;
• Medību saimniecības aktuālie jautājumi;
• Plānotā ES nozīmes biotopu kartēšana Latvijas mežos.

Informatīvs seminārs Rīgā - Aktuālais par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznicinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai;
• mežaudžu nomaiņai.

Sākusies pieteikšanās reģionālo biznesa ideju konkursam "Biznesa ekspresis"

Šogad, laika posmā no 26. septembra līdz 23. decembrim norisinās reģionālo biznesa ideju konkurss "Biznesa ekspresis".

Konkursa mērķis ir atrast un pilnveidot labākās biznesa idejas visas Latvijas ietvaros, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību reģionos un veicinot interesi par uzņēmējdarbību kopumā.

Informatīvs seminārs Rīgā LDM - Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana

Jaunumi potenciālajiem ES atbalsta saņēmējiem mežu jomā. Kas jādara „zem svītras” palikušajiem iepriekšējā pieteikšanas kārtā. ES atbalsta pasākumi līdz 2020. gadam. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi, dokumentu aizpildīšana. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Rīga