* Grobiņas novads

Grobiņā notiks informatīvais seminārs par lauku uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ar Grobiņas novada pašvaldības atbalstu piedāvā bezmaksas informatīvo semināru par lauku uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem, kas notiks 2017. gada 12. aprīlī (trešdien) plkst. 10:00 Grobiņas kultūras namā "Robežnieki" (Liepu iela 1a, Robežnieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads).

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” seminārs “Uzņēmējdarbības iespējas īstenojot Sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju” - Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) finansējums

Uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot SVVA stratēģiju (EJZF).

Semināra mērķauditorija: pretendenti, kuriem nav līdzšinējās pieredzes EJZF projektu sagatavošanā. Uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība norisinās Rucavas, Nīcas, Medzes pagastos, Pāvilostas novadā vai Liepājas pilsētā.

Semināra laiks: 2017.gada 8.februārī no plkst. 10.30 – 16.00

Semināra norises vieta: Liepājas rajona partnerības birojā zālē (Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads)

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” seminārs “Uzņēmējdarbības iespējas īstenojot Sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju” - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums

Uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju (ELFLA LEADER).

Semināra mērķauditorija: pretendenti, kuriem nav līdzšinējās pieredzes ELFLA LEADER projektu sagatavošanā.

Semināra laiks: 2017.gada 1.februārī no plkst. 10.30 – 16.00

Semināra norises vieta: Liepājas rajona partnerības birojā zālē (Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads)

Liepājas pusē: Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs rīko maksas apmācības
„Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana” (grupas nr. LLKC20Lp03)

Mācību noslēgumā būs iespējams nokārtot eksāmenu apliecības - Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem – iegūšanai no jauna.

Mācību norises vieta: Liepājas rajona partnerības telpas (Krasta iela 12 (2.stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads)

Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības pagarināšanas mācības Liepājas pusē - GROBIŅĀ

Izsakot pateicību visiem līdzšinējiem klientiem un sadarbības partneriem un novēlot panākumiem bagātu 2017. gadu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs uzsāk šo gadu, piedāvājot mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (AAL).

Ziemassvētku nakts tirdziņš - Grobiņā

16. decembrī plkst. 19:00 Grobiņas sporta centrā.
Pirmssvētku burvību izjutīsiet Ziemassvētku nakts tirdziņā.
Par omulību tirdziņā rūpēsies Grobiņas novada pašdarbības kolektīvi
Dažādi pārsteigumi Jūsu vēdera priekam.
Aicinām piedalīties aktīvus un radošus zemniekus, mājražotājus un rokdarbniekus.
Tirgotāji var pieteikties līdz 14.12.2017. pa tālruni 25995514.

www.grobina.lv

Grobiņā notiks informatīvais seminārs par lauku uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ar Grobiņas novada pašvaldības atbalstu piedāvā bezmaksas informatīvo semināru par lauku uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem, kas notiks
2016. gada 29. novembrī (otrdien) plkst. 10:00
Grobiņas kultūras namā "Robežnieki" (Liepu iela 1a, Robežnieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads).
Reģistrēšanās sākot no plkst. 9:30.

Informatīvā tikšanās Liepājas pusē par apmācību „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Piektdien, 2016. gada 30. septembrī plkst. 10:00 (līdz plkst. 12:30) Grobiņā Liepājas rajona partnerības telpās (Krasta iela 12, Grobiņa) notiks informatīvā tikšanās par SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas nodaļas Valsts Lauku tīkla ietvaros plānoto piecu dienu apmācību “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Liepājas rajona partnerība aicina pieteikties uzņēmējus dalībai LEADER starptautiskā projektā

Līdz 03.08.2016. Liepājas rajona partnerība aicina pieteikties uzņēmējus dalībai LEADER starptautiskā projektā “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” („Sustainable entrepreneurship in countryside”), kurā tiks veidota sadarbība ar Igaunijas un Somijas vietējiem uzņēmējiem.

Projektā aicināti piedalīties uzņēmēji – vietējo preču un pakalpojuma ražotāji Liepājas rajona partnerības teritorijā (lauksaimnieki, amatnieki, mājražotāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji u.c.).

Informatīvs seminārs Grobiņā - jaunumi. Padomi ES projektu praktiskai realizēšanai

Jaunaudžu kopšana – garants kvalitatīvam mežam nākotnē. Pirmreizēja un atkārtota jaunaudžu kopšana. Novēlota kopšana – kā rīkoties? Dažādi nākamās mežaudzes izveides modeļi. Platību izvēle neizmantoto zemju apmežošanai. Lauces - ainavas elements, unikāla ekosistēma un lauksaimniecībā izmantojamā zeme vienlaikus. Kāpēc tās nedrīkst apmežot? Lielāku dimensiju jaunaudžu kopšanas principi lapu un skuju koku audzēs - mistraudzēs un mono audzēs . Objekti dabā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Grobiņas novads