* Grobiņas novads

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošana, stādu izvēle augsnes sagatavošana"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par MKPC aktualitātēm un MKPC zināšanu pārneses pasākumiem. Semināra turpinājumā semos informācija par dažādiem meža atjaunošanas un augsnes sagatavošanas veidiem, meža atjaunošanā izmantoto stādmateriālu, dabisko meža atjaunošanu un tās veicināšanu.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/c15a9QyWVR6YR1u99
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža stādijumu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem. Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi.Postījumu novēršana"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par MKPC aktualitātēm, MKPC zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projektiem un arodapmācību projektiem. Tāpat tiks izklāstīta informācija par dažādiem meža audzēšanas riskiem un to mazināšanas iespējām. Kā arī būs iespēja uzzināt informāciju par pārnadžu bojājumiem, egļu astoņzobu mizgraužu postījumiem, aizsardzības iespējām Iespējamo meža
bojājumu novēršanai.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "ES projektu aktivitātes.Iespējamā saimnieciskā darbība NATURA 2000 teritorijā. Iespējas un risinājumi."

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt aktuālo informāciju par ES projektu aktualitātēm. Iespējamo saimniecisko darbību Natura 2000 meža teritorijās. Aprobežojumu veidiem, iespējamajām kompensācijām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/JMi4SRn3eWRDAgZw5
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Vai tik tiešām jāsatraucās par plēsēju populāciju Latvijā?"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par situāciju saistībā ar plēsēju populāciju Latvijas mežu teritorijās.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/o4CQ2TMfUbBw3sbN9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Izglītojošais seminārs "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai"

Izglītojošā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrādi zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai
Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Kaspars Liepiņš.
Seminārs rīkots sadarbībā ar projektu "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai". Līguma nr: 19-00-A01620-000079.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzība. Egļu astoņzobu mizgrauža preventīvie pasākumi. Jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem."

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanu, kā arī jaunaudžu aizsardzību pret pārnadžu bojājumiem pavasara sezonā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/ofCn7gAgGRzGp4wG8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Grobiņa, 22.01.2020 | Tiešsaistes seminārs "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2021. gadā"

Vietējā rīcības grupa "Liepājas rajona partnerība" piedāvā tiešsaistes semināru projektu iesniedzējiem, potenciālajiem projektu iesniedzējiem “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2021. gadā” (SIA – MUN maksātājiem, pašnodarbinātajiem, IK, IU, ZS īpašniekiem).

Lektore: Inguna Leibus.

Semināra norise 22. janvārī.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 19. janvārim.

Papildus informācija un reģistrācijas lapa pieejama biedrības mājas lapā - https://lrpartneriba.lv/

Lūdzu, ņemt vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots.

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 9. novembra līdz 9. decembrim.

8. kārtā pieejamais publiskais finansējums:

Grobiņas novads | Informatīvais seminārs "Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi"

Seminārs notiks Grobiņas novadā, 60kv. 1.nog., kad.nr.6460060070

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt jaunāko informāciju par MKPC aktualitātēm, konsultāciju projektiem, kā arī VLT pasākumiem. Praktiski mežā būs iespējams iepazīties ar aktuālāko informāciju par mežaudzēs konstatēto riska faktoru, bojāto koku sastopamības un bojājumu intensitātes novērtēšanu. Speciālistu vadībā norisināsies egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu praktiska atpazīšana un uzskaite.

Grobiņa, 1. maijs | Pavasara tirgus Grobiņā

Arī šogad tradicionālais Pavasara tirgus Grobiņā būs!

Tas notiks 1.maijā Grobiņā, Pils ielā pretim pilsdrupām.

Stādi, sēklas, darbarīki un daudz kas cits jaunajai dārzkopības sezonai nepieciešamais, arī dažādi gardumi un skaistumi - tas viss būs Pavasara tirgū.

Lūgums tirgotājiem laikus pieteikties e-pastā: kultura@grobinasnovads.lv.

1.maijā ar dažādiem lustīgiem pasākumiem atklāsim arī tūrisma sezonu. Informācija sekos.

Lapas

Subscribe to RSS - * Grobiņas novads