* Grobiņas novads

Grobiņa | 6. jūnijs – seminārs "Darbs ar pārraudzības sistēmu CILDA (gaļas lopkopības pārraudzībā)"

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa Valsts Lauku tīkla ietvaros kopā ar LR Lauksaimniecības datu centru un ar Grobiņas novada pašvaldības atbalstu piedāvā bezmaksas semināru DARBS AR PĀRRAUDZĪBAS SISTĒMU CILDA (GAĻAS LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBĀ)

DATUMS UN LAIKS: Ceturtdien, 2019. gada 6. jūnijā plkst. 11:00 (ilgums ir ap 4,5 stundām)

NORISES VIETA: Grobiņas kultūras nams „Robežnieki” (Liepu iela 1a, Grobiņa)

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai"

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 28. aprīļa līdz 28. maijam.

5 .kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 527 109,20 EUR.

Grobiņa, 18. aprīlis | Seminārs par aktualitātēm lauku saimniecībām / uzņēmējiem

LLKC Liepājas konsultāciju biroja kopā ar Grobiņas novada domi, Lauku atbalsta dienestu, biedrību “Liepājas rajona partnerība” un Valsts darba inspekciju piedāvā bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm lauku saimniecībām / uzņēmējiem.

Datums un laiks: 2019. gada 18. aprīlī (ceturtdien) plkst. 10:00.

Norises vieta: Grobiņas Robežnieku kultūras namā (Liepu iela 1a, Grobiņa)

Grobiņa | 4. marts | Apmācības AAL lietotāja apliecības pagarināšanai (zināšanu atjaunošanai)

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Liepājas birojs organizē maksas mācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (iepriekš dzeltenās apliecības).

Mācību norises vieta: Liepājas rajona partnerības konferenču zāle, Krasta iela 12 (2. stāvs), Grobiņa.

Mācību norises datums un laiks - 2019. gada 4. marts no plkst. 9:30 līdz 16:00.

Līdzi jāņem - fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

Grobiņa | 14. decembris - ziemas vakara tirgus

Tirgotājiem laiks sarosīties, jo Grobiņas nakts tirdziņš nav vairs aiz kalniem - 14. decembrī plkst. 19.00 Grobiņas sporta centrā
ZIEMAS VAKARA TIRGUS.
Tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 7.decembrim, rakstot uz e-pastu: inese.gusta@grobinasnovads.lv vai zvanot pa tālr. 22007079.

Pircējiem savukārt šis laiks jāatzīmē plānotājos dažādu skaistu un gardu lietu iegādei!

Grobiņa | 25. oktobris - apmācības "Kuršu jūrasbraukšana. Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā"

Š.g. 25. oktobrī aicinām uz pirmo semināru 12 apmācību ciklā par kuršiem un tūrisma produkta veidošanu. Šoreiz tiekamies Grobiņā, kur prof. Juris Tālivaldis Urtāns stāstīs par kuršu jūrā braukšanu, turpinājumā vēsturnieks un Tērvetes koka pils saimnieks Normunds Jērums iepazīstinās ar pieredzi, radot tūrisma produktu Tērvetes koka pili un Zemgaļu svētkus, noslēgumā grobiņnieks Raimonds Reinis iepazīstinās ar Grobiņas vikingu apmetni un arheoloģisko ansambli.

Lapas

Subscribe to RSS - * Grobiņas novads